Ανακοίνωση για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου εξέδωσε η Εκκλησία της Αλβανίας όπου τονίζεται πως η υγεία του αρχιεπισκόπου βελτιώνεται, ενώ και οι εξετάσεις του “είναι άριστες”.

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος παραμένει εις κατ΄ οίκον περιορισμό στην Αθήνα. Οι μικροβιολογικές του εξετάσεις είναι άριστες. Με την πάροδο του χρόνου αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της υγείας του. Ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον των πολυάριθμων φίλων, «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες».