Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | 6:06

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου περί του Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Τήν 8ην Μαρτίου 2023 συνῆλθεν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, λόγῳ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ συνοδικῶς συσταθεῖσα Μικτή Ἐπιτροπή ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί τῆς ὑποβολῆς ἐπισήμου προτάσεως τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ πρός τελικήν ἔγκρισιν.

Κατά τήν δευτέραν αὐτήν συνεδρίαν τῆς Ἐπιτροπῆς, τό μέλος αὐτῆς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος ἐπαρουσίασε διεξοδικῶς τήν κατεύθυνσιν, τό γενικόν περίγραμμα καί τάς ἐπί μέρους προβλέψεις τῆς προτάσεως αὐτοῦ περί ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος. Ἡ ὡς ἄνω πρότασις θά ἐκτεθῇ ὑπό τοῦ ἰδίου καί εἰς τά μέλη τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά συνεχίσῃ τάς ἀνά τήν θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου συναντήσεις αὐτοῦ μετά τοῦ κλήρου καί τῶν πιστῶν πρός ἐπίσημον καί διαφανῆ ἐνημέρωσίν των περί τῶν προτεινομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ τροποποιήσεων.

Πρό τοῦ τέλους τῆς συνεδρίας, ἡ Ἐπιτροπή ἐξουσιοδότησε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς ὄπως μεταφέρῃ εἰς τά μέλη τῆς ἐκεῖσε Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τήν πρόσκλησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου νά προσέλθουν εἰς Φανάριον διά συνεργασίαν τήν Τετάρτην, 5ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἀπεφασίσθη δέ ὅπως τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς συνεχισθῇ ἐνταῦθα τήν Παρασκευήν 26ην Μαΐου ἐ.ἔ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ