Σάββατο 13 Απριλίου 2024 | 13:45

Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για εκλογές νέων ιεραρχών

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Συνῆλθεν ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον Παρασκευήν 22α Μαρτίου 2024.

Κατ᾿ ἀρχήν ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ α’ τῇ τάξει, ἐκ τῶν παρισταμένων νέων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, Σεβ. Μητροπολίτου Ἀνέων κ. Μακαρίου, αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας συνοδικῆς περιόδου.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προέβη ὁμοφώνως εἰς τάς ἀκολούθους κανονικάς πράξεις:

α)  Κατόπιν τεκμηριωμένου αἰτήματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτα, ἀπέκοψεν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ταύτης τήν Ἰρλανδίαν καί ἵδρυσε νέαν Μητρόπολιν τοῦ Θρόνου, ἐπονομαζομένην «Ἱερά Μητρόπολις Ἰρλανδίας», διά τάς ἀνάγκας τοῦ ἐκεῖσε συνεχῶς αὐξανομένου ποιμνίου ἐξ Ὀρθοδόξων  πιστῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐξέλεξε τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ζηνουπόλεως κ. Ἰάκωβον Μητροπολίτην τῆς ἀρτισυστάτου ταύτης Μητροπόλεως.

β) Κατόπιν τῆς ἐγκρίσεως κανονικοῦ αἰτήματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, ἐξέλεξε δύο βοηθούς Ἐπισκόπους παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρῳ, ἤτοι τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Παπαζαφειρόπουλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Διοκλείας, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντώνιον Ἀβραμόπουλον, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Συνάδων. Ἀμφοτέρων ἐγένοντο αὐθημερόν τά Μικρά καί Μεγάλα Μηνύματα.   

Περαιτέρω, ἐθεωρήθησαν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ