Τε, 12/06/24 | 22:08

Αγγελικό έργο

Γραφείο Ρεπορτάζ
Γραφείο Ρεπορτάζhttp://www.orthodoxia.info
Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Του ιδίου συγγραφέα:

Κυριακή Β΄ Νηστειών
(Εβραίους α΄, 10 – β΄ 3)

Στο αποστολικό κείμενό του σήμερα ο Παύλος κάνει ορισμένες αναφορές στους Ψαλμούς και στον προφήτη Ησαΐα και σχολιάζει τη δημιουργία της γης, του ουρανού αλλά και τη μεταλλαγή τους σε νέα γη και καινό ουρανό, όταν έρθει η ώρα του Θεού.

Όλα στον κόσμο θα αλλάξουν, θα γίνουν καινά, νέα, με τη Χάρη του Θεού, ο μόνος που θα παραμείνει αναλλοίωτος στους αιώνες είναι μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Ένσαρκος Θείος Λόγος που είναι η κατά κυριολεξία αποκάλυψη του Θεού, η ένσαρκη Παναλήθεια.

Στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού «ελαλήθη» από τους αγγέλους και στους ανθρώπους αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Υιό του Θεού, με τη Σάρκωσή Του, η οποία αποτελεί το γεγονός της αυτοφανερώσεως του Θεού στον κόσμο, στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Με την Ανάληψη του Χριστού και την άνοδό Του στα «δεξιά του Πατέρα», δοξάστηκε όλος ο άνθρωπος και αυτόν τον δοξασμό μπορούμε να τον βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία που αποτελεί το Σώμα του Χριστού.

Μέσα στην Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε τη δόξα του Θεού, να πλησιάσουμε και να γίνουμε κοινωνοί του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου και δια του τρόπου αυτού να υπάρξουμε μέτοχοι στη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάστασή Του.

Σήμερα ο απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αγγέλους, είναι ο Δημιουργός και Κύριός τους και είναι αυτός που προσφέρει τη σωτηρία. Οι άγγελοι απλώς υπηρετούν στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου και το διακονικό τους έργο μας βοηθάει να δούμε από μια άλλη προοπτική τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία

Τι είναι όμως οι άγγελοι; Οι άγγελοι έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό προ της δημιουργίας του υλικού κόσμου, «…ήνεσάν με φωνή μεγάλη πάντες οι άγγελοί μου…», είπε ο Κύριος όταν τελείωσε τη δημιουργία.

Οι άγγελοι παρουσιάζονται από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα, κτιστά όντα, ταχύτατα και άυλα πνεύματα, δεν έχουν δηλαδή υλικά σώματα και δεν υπόκεινται στους νόμους της φύσεως.

Οι άγγελοι παρουσιάζονται από την αρχή της παρουσίας του ανθρώπου επί της γης, δεν περιορίζονται μέσα στο χώρο, δεν περικλείονται από την ύλη, είναι πνεύματα ελεύθερα, έχουν σοφία, νου, γνώση και το έργο τους περιγράφεται από τον Παύλο ως «λειτουργικό» διότι προσφέρουν τη «λειτουργία» τους στον μόνον άκτιστο Τριαδικό Θεό και δοξάζονται μέσα στη συνεχή και ακατάπαυστη δοξολογία τους προς τον Θεό.

Οι άγγελοι διακονούν τον Θεό, ο Οποίος είναι πέρα και πάνω από κάθε έλλειψη και ανάγκη. Διακονούν τον άνθρωπο και είναι συμπαραστάτες και φύλακες στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, γι’ αυτό απεστάλησαν και αποστέλλονται στη γη.

Άγγελοι παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ο αρχάγγελος Ραφαήλ στον Τωβία, άγγελοι παρουσιάζονται στον προφήτη Ησαΐα να υμνούν και να δοξολογούν τον Θεό με τον υπέροχο ύμνο που ακούμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου».

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στην ταπεινή Μαρία και μεταφέρει το ουράνιο και χαρμόσυνο μήνυμα της θείας ενσαρκώσεως.

Άγγελοι δοξολογούν το βράδυ της Γεννήσεως του Κυρίου με τον εξαιρετικό ύμνο: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

Άγγελοι θαυμάζουν τα έργα του Θεού και προσεύχονται μυστικά κατά τη λατρεία στο Θυσιαστήριο. Άγγελοι παρουσιάζονται στον κήπο της Γεθσημανή όταν ο Χριστός προσεύχεται. Άγγελος παρουσιάζεται στο μνήμα του Κυρίου μας και ανακοινώνει το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως στις Μυροφόρες: «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε».

Άγγελο αποκτά ο κάθε πιστός με τη βάπτισή του, ο οποίος τον συνοδεύει σε όλη τη ζωή του και ο άγγελος μεταφέρει την ψυχή του ανθρώπου στο θρόνο του Θεού κατά την έξοδό της από αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο. Άγγελοι πήραν τον Κύριό μας κατά την Ανάληψή Του στους ουρανούς, άγγελοι θα τον συνοδεύσουν και κατά τη Δευτέρα και ένδοξη Παρουσία Του.

Σήμερα, εκείνος που λαλεί είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και εκείνοι που μεταφέρουν το μήνυμά Του σε όλη τη γη είναι οι απόστολοί Του, αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι που ανέλαβαν να κηρύξουν πανταχού και να διδάξουν την Αλήθεια σε όλους τους λαούς.

Ο Κύριος μας έχει προικίσει με χαρίσματα και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι μια αδιάκοπη αλληλοδιακονία, γι’ αυτόν το λόγο κάθε χάρισμα που μας έχει δώσει ο Θεός δεν πρέπει να παραμένει ατομικό δώρο για την ατομική μας καταξίωση, αλλά να μετατραπεί σε διακονία, άλλωστε δεν έχουμε το δικαίωμα να «νεκρώνουμε» τη ζωηφόρο Θεία Χάρη και να θάβουμε το τάλαντό μας.

Εάν επιθυμούμε να γνωρίσουμε και να αντικρίσουμε Εκείνον που λαχτάρισαν να δουν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και όλες οι γενεές των ανθρώπων έως σήμερα, χρειάζεται από μέρους μας να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και να αποδείξουμε την πραγματική μας πίστη.

Εάν επιθυμούμε να ζήσουμε πραγματικά με Εκείνον, να τον έχουμε πάντοτε ανάμεσά μας και να περιλάμπει την ψυχή και το σώμα μας, οφείλουμε να μοιάσουμε στους αγγέλους, να μετέχουμε κι εμείς στη «λειτουργία» των αγγέλων προς τον Θεό.

Αυτό θα επιτευχθεί όταν καταφέρουμε να διακονήσουμε τους γύρω μας, τους συνανθρώπους μας, με ειλικρινή αγάπη, αυτό αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος : «Ἀγγελικὸν ἔργον τοῦτό ἐστι τό πάντα ποιεῖν εἰς σωτηρίαν τῶν ἀδελφῶν».

Φίλοι μου…

Το έργο της διακονίας είναι μεγάλο και δύσκολο και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η αμέλεια και η απροσεξία, διότι είναι έργο που επιτελείται για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Γι’ αυτό… ας μιμηθούμε τους αγγέλους του Θεού κι ας εργαστούμε μυστικά, αθόρυβα, για να πετύχουμε το μοναδικό στόχο που πρέπει να έχουμε, δηλαδή τη σωτηρία μας.

Ας «λειτουργήσουμε» όπως οι άγγελοι, για να είμαστε βέβαιοι πως το έργο μας θα καταξιωθεί σε έργο που στοχεύει την κοινή και αιώνια σωτηρία, έργο … αγγελικό.


*Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Πολιτάκης είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ