Τρίτη 16 Απριλίου 2024 | 0:40

14η Συνάντηση της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ (CEOB-OBB)

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Βρυξέλλες – Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε γιὰ δεκάτη τέταρτη φορὰ στὶς Βρυξέλλες, στὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, τὴν Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).ταν ἐπίσης παρόντες ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Μᾶρκος (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας) καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Γεωργίας).

Οἱ Ἀρχιερεῖς ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴ συνάντηση ποὺ διοργανώθηκε στὴ Γερουσία τοῦ Βελγίου ἡ ὁποία εἶχε τὴν ὀνομασία «Religioptimiste» καὶ κατὰ τὴν ὁποία ἐκπρόσωποι θρησκειῶν καὶ νέων ἀνθρώπων ἐξέφρασαν τὶς ἀπόψεις τους μὲ αἰσιοδοξία σχετικὰ μὲ τὸν ρόλο τῶν θρησκειῶν μέσα στὴ σύγχρονη κοινωνία. Στὴ συνάντηση αὐτὴ συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας (ὡς ὁ ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Βελγίου) καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δοσίθεος (τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας). Αὐτὴ ἡ πληροφορία ἔδωσε τὴν εὐκαιρία ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων μεταξὺ τῶν ἐπισκόπων γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ κοινωνίας, τὸν θετικὸ ρόλο ποὺ μπορεῖ νὰ διαδραματίζει στὴν καθημερινὴ ζωὴ ἡ θρησκευτικὴ πίστη, τὴν πρόκληση τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα ἔναντι τὴς ἀδιαφορίας γιὰ τὴν πίστη.

Ἔνα ἄλλο θέμα συζητήσεως ἦταν αὐτὸ τῶν διαφόρων έπιτροπῶν ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῆς Έπισκοπικῆς Συνελεύσεως. Οἱ ἐπίσκοποι ἀποφάσισαν τὴν δημιουργία μίας μικτῆς ἐπιτροπῆς θεολογικοῦ διαλόγου μεταξὒ τῆς Όρθοδόξου καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ Ἱεράρχες ἐνημερώθηκαν ἐπίσης γιὰ τὰ τελευταῖα νέα ὡς πρὸς τὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Ὁλλανδία καὶ ἰδιαίτερα ὡς πρὸς τῆν Ἡμέρα Συνάθροισης τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ὁλλανδίας ποὺ θὰ λάβει χώρα στὸ Ἄμστερνταμ στὶς 18 Νοεμβρίου 2017 ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ. Ὑπογράμμισαν τὴ σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως καὶ ἐνημερώθηκαν γιὰ τὶς λεπτομέρειες τῆς διοργανώσεως.

Οἱ ἐπίσκοποι συζήτησαν ἐπίσης γιὰ τὴν ἡμερομηνία, τὸν τόπο καὶ τὶς προετοιμασίες τῆς διοργανώσεως ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Συνεδρίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴ Μπενελούξ Ἀποφάσισαν τὴ δημιουργία μίας προπαρασκευαστικῆς ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ ὑπάρχουν καὶ νέοι ἄνθρωποι. Ἐξέτασαν ἀκόμη καὶ τὶς πιθανὲς ἡμερομηνίες γιὰ τὴν πραγματοποίηση προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν τῶν ἐπισκόπων-μελῶν στὴν Ἁγία Πετρούπολη καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος καθὼς καὶ τὶς διαδικασίες ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθηθοῦν.

Ἡ 14η συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ περατώθηκε μὲ ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκοπῶν στὶς τρεῖς Χώρες.

Ἡ ἑπόμενη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ καθορίσθηκε νὰ γίνει τὴν 14η Ἰουνίου 2018.

Ἠ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις δημιουργήθηκε κατόπιν ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ἡ ὁποία εἶχε συγκληθεῖ στὸ Chambésy (Γενεύη) τὸ Ἰούνιο τοῦ 2009.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ