Όταν ένα καμπαναριό γίνεται… καταφύγιο

Φωτισμένο εἶναι τὰ τελευταῖα βράδια τὸ καμπαναριὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Ὅσοι ἀναρωτήθηκαν τὸ γιατί, ἔλαβαν τὴν ἀπάντηση πὼς γιὰ τρίτη φορὰ ἔγινε τόπος ἄμεσης φιλοξενίας ἑνὸς ἀστέγου ἀδελφοῦ.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ἔγινε ἀντιληπτὴ ἢ ἀδυναμία νὰ στεγαστεῖ ἄνεργος μετὰ τὴν ἔξωση ποὺ ὑπέστη καὶ μέχρι τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο νὰ ἐνεργήσει γιὰ τὴν ἐξεύρεση χώρου κατάλληλου πρὸς ἐνοικίαση, τὸ δεύτερο ἐπίπεδό του τετραώροφου κωδωνοστασίου προετοιμάστηκε καὶ στέγασε τὸν «ἐλάχιστο ἀδελφό» του Ἰησοῦ.

Ἡ φιλανθρωπικὴ διακονία στὴν ἐνορία πέραν τῶν ὅσων παράγει μὲ οἰκονομικὴ στενότητα πιὰ τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μὲ τὸ συσσίτιο καὶ τὴν ἐνίσχυση τακτικὴ καὶ ἔκτακτη ἐμπεριστάτων, ἐξυπηρετεῖ μὲ παροχὴ τροφίμων καὶ ἄλλως τὸν σύλλογο ἀτόμων μὲ Σκλύρυνση κατὰ πλάκας, γραφεῖο Ἀττικῆς, ἀποστέλλει τὸν μεταχειρισμένο ρουχισμὸ ποὺ συγκεντρώνεται στὸ ναό, στὴν Πανελλήνια ἕνωση φίλων των Πολυτέκνων, ἐνισχύει μὲ ἀποστολὴ τροφίμων ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας, παρέχει ὑποτροφίες σὲ Ἕλληνες καὶ ἀλλοδαποὺς σπουδαστές, ἀντέχει τὴν παρουσία κατὰ τὶς Κυριακάτικες συνάξεις προώθησης χειροτεχνιῶν ἀπεξαρτημένων ἀτόμων καὶ ἐπαιτῶν, ἐπιχορηγεῖ τὴν λειτουργία τοῦ ἐνοριακοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ «ἡ Ἁγία Μαρίνα» καί πολλά ἀκόμα.

Χθες, γιὰ τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἐορτάζουν τά ἐνοριακά Φιλόπτωχα ταμεῖα, ἱερούργησε στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, ὁ Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνὸς. Στὴν ὁμιλία τοῦ παραλλήλισε τὴν ἐποχὴ τῆς Ἁγίας μὲ τὴν σημερινὴ καὶ ἐντόπισε τὴν αἰτία ποῦ καὶ τότε καὶ σήμερα οἱ Χριστιανοὶ γίνονται μάρτυρες ἀπὸ χέρια ποῦ δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν τὴν ἀγάπη, ποῦ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ.

Πρὸ τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας, έγινε μνημόσυνο τῶν Ἱερέων ποῦ διηκόνησαν τό ἐνοριακὸ Φιλόπτωχό, τῶν εὐεργετῶν & συνεργατῶν στὴν Φιλανθρωπία. Στὸν ἑσπερινό τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας ἐθελοντῶν καὶ τροφίμων του Ε.Φ.Τ.

Tagged: