Σήμερα 4 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, ἐτελέσθη στὸν ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἱερολογ. Διακόνου τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ π. Ἀθανασίου B. Τσίγκου. Ὁ νέος πρεσβύτερος τυγχάνει πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καὶ εἶναι κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου τῆς ἰδίας Σχολῆς, ἐνῷ διακονεῖ στὴν Οἰκονομικὴ Ὑπηρεσία τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Γραφέως.

Ὁ π. Ἀθανάσιος, κατὰ τὴν ὁμιλία του, μὲ ἔντονη συγκίνηση, ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του πρὸς τὸν Παναγιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Ἄνθιμο γιὰ τὴν πατρικὴ ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη, ποὺ τὸν περιέβαλε τὰ δύο ἔτη τῆς διακονίας του. Εὐχαρίστησε ἐπίσης, τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανοσιολ. ἀρχιμ. π. Ἰάκωβο Ἀθανασίου, τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο αὐτῆς, πανοσιολ. ἀρχιμ. Φώτιο Ζαρζαβατσάκη, τὸν πνευματικό του πατέρα αἰδεσιμ. πρωτοπρ. Παντελεήμονα Χανόγλου καθὼς καὶ τὸν συνεργάτη του στὴν Οἰκονομικὴ Ὑπηρεσία πανοσιολ. ἀρχιμ. Δαμασκηνὸ Πέτικα, ὅπως καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μέχρι πρότινος συνδιακόνους του, γιὰ τὴν ἀγαστὴ τους συνεργασία.

Πραγματοποίησε ἰδιαίτερη ἀναφορά στὴν οἰκογένειά του, τὴν σύζυγο καὶ ἀπὸ σήμερα πρεσβυτέρα Μαρία καὶ τὰ δύο τους τέκνα, τοὺς γονεὶς του, ἐνῷ θερμὲς εὐχαριστίες ἀπηύθυνε πρὸς τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους ποὺ προσῆλθαν γιὰ τὴν χειροτονία του, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα, ποὺ κατέκλυσε τὸν περικαλλὴ Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τὴν ἡμέρα τῆς προσωπικῆς του Πεντηκοστῆς.

Ὁ Παναγιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἄνθιμος, μὲ λόγους πατρικοὺς, ἀπευθύνθηκε στὸν π. Ἀθανάσιο καὶ τοῦ ὑπενθύμισε τὴν συνεχῆ ἐγρήγορση ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ γιὰ τὴν διακονία τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὸν καθημερινὸ ἀγώνα τὸν ὁποῖο καλεῖται ἀπὸ σήμερα νὰ ἀναλάβη, τόσο γιὰ τὴν προσωπικὴ του σωτηρία, ὅσο καὶ τὴν σωτηρία τοῦ ποιμνίου του. Ἱδιαίτερα δε, τόνισε, μὲ ἀφορμὴ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου, τὴν ἀγωνία ποὺ πρὲπει νὰ συνέχει τὸν ἱερέα γιὰ τὴν κάθε ψυχὴ ποὺ ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχει έμπιστευθεῖ καὶ τὶς ἀρετὲς τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς συγχωρήσεως, τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ καλλιεργεῖ ὁ ἱερέας, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ εὔσπλαγχνου Πατέρα τῆς παραβολῆς.

Πρὶν τὴν ἀπόλυση ὁ Παναγιώτατος ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο τοῦ Οἰκονόμου στὸν π. Ἀθανάσιο, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας διένειμε τὸ ἀντίδωρο καὶ δέχθηκε τὶς εὐχὲς κλήρου καὶ λαοῦ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info