Καθώς ἑορτάζουμε τόν Μέγα Φώτιο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, σέ ὁλόκληρη τήν Ἀρχιεπισκοπή μας, ἑορτάζουμε ταυτόχρονα καί τό πρῶτο μας Ἐθνικό Προσκύνημα, πού φέρει τό ὄνομά του. Τό Ἐθνικό Ἑλληνορθόδοξο Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου, τό ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος, ἀποτίει φόρο τιμῆς στούς πρώτους γνωστούς Ἕλληνες πού ἦρθαν στήν Ἀμερική τόν 18ο αἰώνα, πολύ πρίν τά μακρινά ἐξαδέλφια τους ἀρχίσουν νά ἔρχονται μαζικά σχεδόν ἕναν αἰώνα μετά.

Ὄμορφα τοποθετημένο στό Avero House, στήν ἱστορική πόλη τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, Φλώριδα (ἀρχαιότερη πόλη στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες), τό Προσκύνημα ἀποτελεῖ ταπεινό παλάτι «μνήμης ἀγάπης καί παρηγορίας» (Bibliotheca 545:18-19), ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Φώτιος. Εἶναι τό μέρος ὅπου μποροῦμε νά ἐνθυμούμεθα τούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν σ’αὐτές τίς εὐλογημένες ἀκτές σέ ἀναζήτηση καλύτερης ζωῆς καί ἔφεραν μαζί τους τήν πολύτιμη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη τους. Τό Προσκύνημα ἀποτελεῖ ἐπίσης σύμβολο τῆς κλήσεως τῆς Ἐκκλησίας νά διαδώσει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί στά πέρατα τῆς γῆς (Πράξεις 1:8), ἀκριβῶς ὅπως οἱ πατέρες μας ἔφεραν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη στήν Ἀμερική. Εἶναι σημαντικό γεγονός, ὅτι τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱεραποστολικό Κέντρο ἔχει ἐπίσης τή βάση του στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο, ἀπηχώντας τήν ἱστορική μνήμη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου ἐνεργῶν ἱεραποστόλων!

Ἔτσι, λοιπόν, τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουμε τόν Ἅγιο, τό Προσκύνημα καί τό ἱερό καθῆκον ὅλων μας νά μοιραζώμεθα τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Πρίν ἀπό χίλια καί πλέον χρόνια, ὁ Μέγας Ἅγιος Φώτιος, ἀπέστειλε τούς ἀδελφούς Κύριλλο καί Μεθόδιο στή Ρωσία, νά μεταφέρουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στούς Σλάβους. Καί σήμερα, ὁ μεγάλος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀναζωπύρωσε τό φῶς αὐτό δίδοντας Αὐτοκεφαλία στό λαό τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἱεραποστολή μας συνεχίζεται, ἕως τήν δευτέρα ἔλευση.

Εἴθε ὅλοι μας νά τιμοῦμε καί νά μνημονεύουμε ἐκείνους πού μᾶς ἐχάρισαν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί νά συνεχίσουμε νά τό κρατᾶμε ἀναμμένο στή ζωή μας, στήν οἰκογένειά μας, στήν κοινότητά μας καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία μας, διά τῶν μεσιτειῶν τοῦ Ἁγίου Φωτίου καί τῶν ἁγίων ὅλων τῶν ἐποχῶν, μέ τούς ὁποίους Ἐκεῖνος εὐαρεστεῖται.