Δυο θέσεις βοηθών επισκόπων προστίθενται στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ενώ ταυτόχρονα θεσπίστηκε θέση βοηθού επισκόπου στην Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών ζητήματων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία ανακοίνωση απο πλευράς Αρχιεπισκοπής ή Ιεράς Συνόδου.

Συγκριμένα, την προηγούμενη Δευτέρα στο άρθρο 44 του νομοσχεδίου (πλέον ψηφισμένος νόμος) για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ανάμεσα στα άλλα ψηφίστηκαν και το σχετικό άρθρο το οποίο προβλέπει τις θέσεις των τριών βοηθών επισκόπων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 44 που τιτλοφορείται «Θέµατα Εκκλησίας της Ελλάδος» αναφέρεται πως στον ν. 2817/2000 όπου προβλέπονται τρεις θέσεις Βοηθών Επισκόπων, «τις οποίες δύνανται να καταλαμβάνουν αντιστοίχως οι κατέχοντες μία από τις ακόλουθες επιτελικές θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος: α) του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, β) του Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) του Διευθυντή του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος», το «τρεις» έγινε «τέσσερις» και προστίθεται «δ) του εκπροσώπου επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βοηθός Επίσκοπος της παρούσας διάταξης εξακολουθεί να λαµβάνει τις αποδοχές, που λάµβανε πριν την εκλογή του στη θέση αυτή, και το ασφαλιστικό καθεστώς του δεν μεταβάλλεται».

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του orthodoxia.info, τη θέση του «εκπροσώπου επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος» θα καταλάβει ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Προκόπιος.

ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Μέχρι σήμερα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών υπήρχαν τέσσερις θέσεις βοηθών επισκόπων στις οποίες προστέθηκαν οι επίσκοποι Ευρίπου και Αχελώου οι οποίες όμως θεωρούνταν προσωποπαγείς. Πλέον, ύστερα από αίτημα τη Εκκλησίας, το υπουργείο Παιδείας τις προσθέτει στον αριθμό των βοηθών επισκόπων της Αρχιεπισκοπής οι οποίες είναι πλέον έξι.

Με βάση την εξέλιξη αυτή η θέση του βοηθού επισκόπου που καταργήθηκε μετά την εκδημία του μητροπολίτη Ευρίπου Βασίλειου αναμένεται να καλυφθεί.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 44
Θέµατα Εκκλησίας της Ελλάδος
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) η φράση «τρεις (3)» αντικαθίσταται από τη φράση «τέσσερις (4)» και µετά το στοιχείο γ΄ της ίδιας περίπτωσης προστίθεται στοιχείο δ΄, το οποίο έχει ως εξής: «δ) του εκπροσώπου επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βοηθός Επίσκοπος της παρούσας διάταξης εξακολουθεί να λαµβάνει τις αποδοχές, που λάµβανε πριν την εκλογή του στη θέση αυτή, και το ασφαλιστικό καθεστώς του δεν μεταβάλλεται».

2. Οι συσταθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) θέσεις Βοηθών Επισκόπων, στις οποίες εξελέγησαν οι Επίσκοποι Αχελώου και Ευρίπου, µετά την κένωσή τους διατηρούνται ως θέσεις Βοηθών Επισκόπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 590/1977 (Α΄ 146). Οι Επίσκοποι, που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές, θα λαµβάνουν όποιες αποδοχές είχαν πριν την εκλογή τους.

Ο Ανδρέας Λουδάρος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στην Αθήνα. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ. Εργάζεται ως εκκλησιαστικός συντάκτης από το 1999

Ετικέτες: