Τήν Τετάρτη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, τέλεσε τήν Ἑσπερινή Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ραφαηλ Τριπόλεως, παρουσίᾳ Ἱερέων τῆς πόλεως καί πλήθους κόσμου, ὁ ὁποῖος καί μετεῖχε στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Πρίν τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στόν Ἐφημέριο – Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως π. Ἰωάννη Τσίτουρα.

Ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Τσίτουρας, τοῦ Νικολάου καί τῆς Φωτούλας, ἐγεννήθη εἰς Ἀράχοβα Γορτυνίας τήν 1ην Νοεμβρίου 1970. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Κορίνθου. Τήν 4ην Μαΐ­ου 1997 ἐνυμφεύθη τήν Φωτεινή Νικήτα, μεθ’ ἧς ἀπέκτησε δύο τέκνα. Ἠργάσθη πρό τῆς χειροτο­νίας του ὡς ἰδιωτικός ὑπάλληλος.

Ἔχειροτονηθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Αλέξανδρου Διάκονος τήν 22αν Ἰου­νίου 1997 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μαλεβῆς καί Πρεσβύ­τερος τήν 25ην Ἰανουαρίου 1998 εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. Ἔλαβεν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Αλέξανδρου τό ὀφφίκιον του Καστρηνσίου τήν 30ην Αὐγούστου 2005 και τήν 31ην Μαρτίου 2013 ἔλαβεν τήν Πνευματικήν Πατρότητα.

Διωρίσθη ὡς Διάκονος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀλωνισταίνης καί ὡς Πρεσβύτερος διηκόνησε ἐπί τρεῖς μῆνες ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀθη­ναίου. Ἀπό 6ης Ἀπριλίου 1998 ἀνέλαβε καθήκοντα τακτικοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγί­ου Νικολάου Κάψια καί παραλλήλως ἐξυπηρετεῖ εἰς τήν Ἐνορία Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως ἀπό τήν 1η Αὐγούστου 2012 ἕως τῆς σήμερον.

Παραλλήλως διακονεί ὡς ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Γάμων καί Διαζυγίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό τού ἔτους 1997.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info