Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO | Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO | Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO | Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ