ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO | Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής με θέμα “Η σπουδή της Ομιλητικής και η έρευνα: Συμβολή στο κήρυγμα της Εκκλησίας και στη μετάδοση του μηνύματός της στον σύγχρονο κόσμο” διοργανώνεται από το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Συμπόσιο, Διδάκτορες και κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε σχέση με το θέμα του Συμποσίου.

Από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν υποστηριχθεί στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ 13 διδακτορικές διατριβές και 18 μεταπτυχιακές εργασίες βασισμένες σε μεθοδολογία που διέπει το γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής. Πρόκειται για πρωτοποριακές μελέτες στην επιστημονική βιβλιογραφία που ασχολούνται διαχρονικά ή συγχρονικά με το κήρυγμα της Εκκλησίας, τη μετάδοση του μηνύματός της και τους παράγοντες της επικοινωνίας.

Ακόμη εκπονούνται 8 διδακτορικές εργασίες οι οποίες θα τελειώσουν ως το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους μαζί με 5 σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO | Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον πρωτότυπο ερευνητικό μόχθο, καθώς το αντικείμενο της Ομιλητικής στον ορθόδοξο ακαδημαϊκό χώρο για πολλές δεκαετίες έχει παραμεληθεί, το πρώτο επιστημονικό Συμπόσιο έχει διπλό στόχο: τη γνωριμία και την επικοινωνία των ομοτέχνων και την παρουσίαση της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί από τους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες του Συμποσίου είναι οι εξής:

1. Σύγχρονα ομιλητικά κείμενα και τα χαρακτηριστικά τους
2. Ομιλητικά κείμενα Τουρκοκρατίας
3. Ομιλητικά χαρακτηριστικά πατερικών και λειτουργικών κειμένων
4. Ομιλιάρια –Κυριακοδρόμια
5. Σύγχρονη μαρτυρία –αγωγοί επικοινωνίας

Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν πολύ σύντομα το θέμα της εργασίας τους, τα συμπεράσματά τους και προ πάντων σε τι αυτά συμβάλλουν σήμερα για το κήρυγμα και την ορθόδοξη μαρτυρία ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή ή τους παράγοντες της επικοινωνίας.

Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου, ώρα έναρξης 14:00, στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO | Το πρώτο Συμπόσιο Ομιλητικής στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Tagged: