Το νέο βιβλίο του Μητροπολίτη Κορωνείας Παντελεήμονα

Από τις Εκδόσεις Αρμός κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο του Μητροπολίτη Κορωνείας κ. Παντελεήμονα με τίτλο «Εκ του αγαθού θησαυρού « και υπότιτλο » καινά και παλαιά».

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα βρούμε ομιλίες που έγιναν στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών κατά την τριακονταετή περίπου διακονία του συγγραφέως, ως Ιεροκήρυκα του Ναού. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το δεύτερο μέρος του πονήματος, καθώς περιλαμβάνει περιλήψεις (110 περίπου), από ομιλίες που έγιναν σε διάφορους Ναούς της Αττικής, χρήσιμες για νέους κυρίως ιεροκήρυκες, εξ’ ου και ο υπότιτλος » καινά και παλαιά».

Το βιβλίο παρουσιάζει ενδιαφέρον και για καθένα που έχει πνευματικά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις και πιστεύει ότι «ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος».

Tagged: