Ελλάδα

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ: Σεμινάριο για τη γλώσσα των πατερικών κειμένων

Το Εργαστήριο «Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας» (ΦΕΚ 3060/26-09-2016) του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. προσφέρει τα τελευταία τρία χρόνια σειρά Σεμιναρίων και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την υποστήριξη της μελέτης της ελληνικής γλώσσας των βιβλικών, πατερικών και λειτουργικών κειμένων της ορθοδόξου Εκκλησίας.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει σεμινάριο για τη γλώσσα των πατερικών κειμένων με βασικό στόχο την προσφορά μεθοδολογικών εργαλείων (έντυπων και ψηφιακών) γλωσσικής προσέγγισης και κατανόησης των κειμένων αυτών.

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Μεθοδολογικά εργαλεία γλωσσικής προσέγγισης και κατανόησης των πατερικών κειμένων» και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Διάρκεια: 8- 10 Απριλίου 2019.

Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας (Μουσείο, 3ος όροφος Θεολογικής Σχολής).

Αιτήσεις και σύντομο βιογραφικό στη διεύθυνση: infoglossa@theo.auth.gr

Αριθμός συμμετεχόντων: 10.

Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO | Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ: Σεμινάριο για τη γλώσσα των πατερικών κειμένων

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Θεσσαλονίκη: «Έφθασε καιρός…» να συναντηθούν οι ψαλτικοί χοροί της πόλης

Σοφία Καρεκλά

«Ο Χριστιανισμός στον σύγχρονο κόσμο»- Συνάντηση θεολόγων στη Θεσσαλονίκη

Σοφία Καρεκλά

Η ευθύνη των μελών της Εκκλησίας για την οικουμενική προσέγγιση στην Ελλάδα

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

«Έφθασε καιρός…»- Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών Θεσσαλονίκης

Η δύναμη της αλήθειας

Ο προβληματισμός για τον λόγο της Εκκλησίας στο επίκεντρο του πρώτου Συμποσίου Ομιλητικής