Γίνεται γνωστό ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, στό πλαίσιο τῆς μέριμνάς της γιά τή διάσωση καί ἀνάδειξη τῆς πολιτισμικῆς καί κοινωνικῆς μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας μας στόν εὐλογημένο τόπο μας, ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει μία συλλογή ἀπό ἐκκλησιαστικά κειμήλια καί τεκμήρια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας.

Ἡ συλλογή θά περιλαμβάνει:
• Παλαιές φωτογραφίες Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν, Κληρικῶν καί Μοναχῶν, Πανηγύρεων καί λοιπῶν Ἐκκλησιαστικῶν Τελετῶν
• Πίνακες καί προσωπογραφίες
• Παλαιά ἐκκλησιαστικά βιβλία καί κειμήλια
• Δημοσιεύματα τοῦ τοπικοῦ κυρίως Τύπου σχετικά μέ ἐκκλησιαστικά γεγονότα
• Ἠχογραφήσεις – Μαγνητοσκοπήσεις
• Ὁ,τιδήποτε ἄλλο κριθεῖ συναφές.

Τό ὡς ἄνω ὑλικό θά χρησιμοποιηθεῖ σέ ἔκθεση φωτογραφίας τό ἐρχόμενο καλοκαίρι, ἐνῶ θά ἀξιοποιηθεῖ μελλοντικά καί γιά τή δημιουργία ἐντύπων (ἡμερολογίου, λευκωμάτων κ.ἄ.) σχετικῶν μέ τήν τοπική μας Ἐκκλησιαστική Ἱστορία.

Γιά τό λόγο αὐτό ἀπευθύνουμε τήν παροῦσα ἔκκληση σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας, κληρικούς καί λαϊκούς, ἰδιαιτέρως ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τήν τέχνη τῆς φωτογραφίας, τή συλλογή παλαιῶν ἐντύπων καί λοιποῦ ὑλικοῦ ἱστορικοῦ περιεχομένου, σχετικοῦ μέ τά νησιά μας καί ἐπιπλέον στίς οἰκογένειες τῶν μακαριστῶν ἀδελφῶν μας κληρικῶν, ἱεροψαλτῶν κ.ἄ.

Παρακαλοῦμε, λοιπόν, ὅσοι διαθέτετε τέτοιου εἴδους ὑλικό καί θέλετε νά συνδράμετε τήν Ἱερά Μητρόπολή μας στήν προσπάθειά της αὐτή, νά ἔλθετε σέ ἐπικοινωνία μέ τούς ὑπευθύνους γιά τή συλλογή τοῦ ἐν λόγῳ ὑλικοῦ Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννίκιο Ζαμπέλη (τηλ.: 2645022415, ἐσ.: 23 καί 6974795265), κ. Γεώργιο Βιολιδάκη (τηλ.: 2645022415, ἐσ.: 21 καί 6980865547) καί κ. Γεώργιο Φατοῦρο (τηλ.: 2645022415, ἐσ.: 22 καί 6982550575).

Τό ὑλικό αὐτό μπορεῖτε εἴτε νά τό παραδώσετε πρός ψηφιοποίηση (σκαννάρισμα) καί νά Σᾶς ἐπιστραφεῖ εἴτε νά προσφέρετε τό πρωτότυπο, ἐπί ἀποδείξει, γιά τόν ἐμπλουτισμό τῆς Συλλογῆς.

Παρακαλεῖσθε ἅπαντες νά ἐνημερώσετε σχετικῶς καί ὅσους ἀκόμη μπορεῖ νά ἀφορᾶ ἡ παροῦσα ἔκκληση.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: