Μέσα στή χαρμόσυνη πασχάλια περίοδο ἑορτάστηκε κι ἐφέτος μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα κατά τό διήμερο 28-29 Μαΐου ἐ.ἔ. ἡ μεγάλη ἐτήσια πανήγυρη τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, πολιούχου καί προστάτιδος τῆς πόλεως τῆς Νέας Σμύρνης καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Προσκεκλημένοι Ἱεράρχες στήν ἐφετινή μας πανήγυρη ἦταν οἱ Σεβασμ. Μητροπολίτες Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος καί Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος.

Τό Σάββατο, 28 Μαΐου, παραμονή τῆς Ἑορτῆς καί ὥρα 7.30 μ.μ. ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς, κατά τόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος.

Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας κ. Συμεών, ὁ Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας γιά τήν πρόσκλησή του, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους εἶπε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἑορτή τῆς ἁγίας Φωτεινῆς δέν περιορίζεται μόνο στά στενά ὅρια τῆς Νέας Σμύρνης, ἀλλά ἑορτάζουν καί ὅλοι ὅσοι ἔχουν προσφυγικές ρίζες, ὅπως τό ποίμνιό του τῆς Κατερίνης, πού προέρχεται ἀπό τόν Πόντο, τή Μικρασία καί τή Σμύρνη, πού σάν σήμερα πανηγύριζε τιμώντας τήν πολιοῦχο προστάτιδά της.

Στό πρόσωπο τῆς Σαμαρείτιδος βρίσκεται ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς πού ἐπικοινωνεῖ μέ τόν Θεό σέ κάθε θεία Λειτουργία. Ἡ Σαμαρείτιδα ἐκπροσωπεῖ ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Δέν ἦταν μόνο αἱρετική ἀλλά καί ἀπόβλητη.Ὑπῆρχε ὅμως καί ἕνα τρίτο ἐμπόδιο ἀνάμεσα σέ αὐτήν καί τόν Θεάνθρωπο : ἦταν γυναίκα. «Ἐθαύμαζον οἱ μαθηταί ὅτι μετά γυναικός ἐλάλει» καί ὅλοι γνωρίζουμε τήν ὑποτιμητική θέση πού κατεῖχε ἡ γυναίκα ἐκείνη τήν ἐποχή μέσα στήν κοινωνία.

Ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο ἦταν ὅτι εἶχε καί ἀπαράδεκτη διαγωγή. Εἶχε πέντε ἄνδρες καί αὐτόν πού εἶχε τότε δέν ἦταν νόμιμος. Ὁ Χριστός βλέποντας τή γυναίκα στηλιτεύει μετά διακρίσεως τήν ἁμαρτία. Ὁ Χριστός ἀνήκει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως φύλου, γένους ἤ χρώματος.

Ἡ ἐπικοινωνία της μέ τόν Θεό τήν βοηθᾶ νά κάνει μιά ἐνδοσκόπηση μέσα της γιά νά δεῖ τί δέν ἔκανε σωστά στή ζωή της. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται σέ αὐτόν τόν ἄνθρωπο πού ἔχει τήν ἐσωτερική δίψα γιά νά Τόν γνωρίσει. Καί τέτοιοι ἄνθρωποι ὑπῆρχαν καί θά ὑπάρχουν σέ ὅλες τίς ἐποχές.

Ὅλοι μποροῦν νά γίνουν χριστιανοί ὄχι μόνο στό ὄνομα ἀλλά καί στή ζωή τους. Ὁ Χριστιανός δέν εἶναι ἕνα ρομαντικό καθῆκον, ἀλλά αὐτός πού ἀνά πᾶσα στιγμή ἐλέγχεται γιά τό ἄν βαδίζει σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Κατακλείοντας τό κήρυγμά του ὁ Σεβ. Κίτρους τόνισε τούς κοινούς δεσμούς τῶν δύο Μητροπόλεων, Νέας Σμύρνης καί Κίτρους, καθώς ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπό τό λιμάνι τῆς Πύδνας στήν Κατερίνη ἔφυγε γιά νά φτάσει στόν φαληρικό Ὅρμο καί νά συνεχίσει ἀπό κεῖ τόν εὐαγγελισμό τῆς Ἑλλάδος.

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 29 Μαΐου, ὁ Ὄρθρος ἄρχισε στίς 7.00 π.μ. Στόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος καί προέστη τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας πού ἀκολούθησε.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μαντινείας, μεταξύ ἄλλων, καί ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Συμεών γιά τήν πρόσκληση στήν πνευματική αὐτή σύναξη καί τοῦ εὐχήθηκε ἔτη πολλά καί ἁγιασμένη ποιμαντορία σέ αὐτόν καί τό ποίμνιό του, ἐπικέντρωσε τήν ὁμιλία του στό πῶς πρέπει καί πῶς μποροῦμε νά λατρεύουμε τόν Θεό.

Τέσσερις οἱ προϋποθέσεις για να συμβεῖ κάτι τέτοιο. 
Ἡ πρώτη εἶναι να ἔλθουμε σέ γνωριμία μαζί Του, ὅπως ἔπραξε καί ἡ ἁγία Φωτεινή. Να γνωρίσουμε δηλαδή τίς ἰδιότητές Του : ὅτι εἶναι ἀγαθός, ἅγιος, δίκαιος καί ἐλεήμων. Ἡ δεύτερη εἶναι νά εἶναι ἐλεύθερη ἡ λατρεία μας. Να μην καταπιέζεται ἀπό κανένα καί ἀπό τίποτε. Ταυτόχρονα πρέπει νά τή χαρακτηρίζει ἀνιδιοτέλεια. Τρίτη προϋπόθεση εἶναι ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τοῦ σώματος, διότι «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τον Θεόν ὄψονται».

Καί τέταρτη προϋπόθεση εἶναι ἡ καθοδήγηση καί ὁ φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί αὐτό, διότι τό δικό μας πνεῦμα εἶναι ἀνεπαρκές καί ἀτελές γιά νά μπορέσει νά τό κατορθώσει. Μέ τήν ἐπικουρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μόνο μπορεῖ ἡ λατρεία μας πρός τόν Θεό νά ἀποκτήσει μιά πληρότητα.

Αὐτές οἱ προϋποθέσεις φαίνονται καί μέσα ἀπό τούς λόγους τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κυρίως ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο καί τόν Μέγα Βασίλειο, τούς τύπους τῶν δύο Λειτουργιῶν τους χρησιμοποιοῦμε κατά κόρον στή λατρεία μας. 
Αὐτοί εἶναι οἱ ὅροι καί οἱ τρόποι, μέ τούς ὁποίους ἡ λατρεία μας θά εἶναι ἀληθινή, πνευματική, ἀποτελεσματική καί εὐπρόσδεκτη, διότι «ἐν πνεύματι και ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν».

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: