Στό πλαίσιο τῶν λαμπρῶν ἑορτασμῶν πού πραγματοποιοῦνται γιά τά 700 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τά ἱερά Ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου κοιμητηριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ τῆς Μονῆς, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἡγουμένου καί τῶν Πατέρων τοῦ Μοναστηριοῦ, ἀλλά καί Μοναχῶν ἀπό ἄλλα Μοναστήρια τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στήν ἱερά τελετή παρέστη προσευχητικά καί ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή του ἐκ Πατρῶν καί συνδέεται πνευματικά μέ τόν Ἡγούμενο καί τούς Πατέρες τῆς Μονῆς.

Πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἀνῆλθε στό Μοναστήρι τῆς Γλυκιᾶς μας Παναγίας, γιά νά ἀποθέσῃ τά μῦρα τῆς καρδιᾶς του στό πανάγιο εἰκόνισμά Της καί νά συμμετάσχῃ στήν ἱερά τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί στήν πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στό κήρυγμά του ἐτόνισε τήν μεγάλη δωρεά καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιά τά 700 χρόνια συνεχοῦς παρουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ, πού ἀποτελεῖ καύχημα τόσο γιά τήν Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ὅσο καί γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα γενικώτερα.

Ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐξῆρε τόν σπουδαῖο ρόλο πού διεδραμάτισε ἡ Ἱερά Μονή στά δύσκολα τῆς σκλαβιᾶς χρόνια, ἀφοῦ σέ αὐτήν εὕρισκαν καταφύγιο καί ἀπαντοχή οἱ ἥρωες καί ἀγωνιστές πού μάχονταν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, μέ πρῶτο τόν θερμουργό Ἀρχιερέα τῶν Πατρῶν, τόν Ἐθνεγέρτη, τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, πού εἶχε τήν Ἱερά Μονή ὡς ὁρμητήριό του γιά τήν ὀργάνωση τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τοῦ τούρκου κατακτητῆ.

Ἔτσι, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, μᾶς δίδετε ἡ εὐκαιρία μέσα ἀπό ἱστορικά ἀδιαμφισβήτητα γεγονότα, νά δώσουμε τεκμηριωμένη ἀπάντηση σέ ὅσους ἀκόμη καί σήμερα, ἀμφισβητοῦν αὐτή τήν προσφορά τῶν Μοναστηριῶν μας, στόν ἀγῶνα γιά τῆς προάσπιση τῆς Πίστεως καί τήν Πατρίδος.

Ἐπίσης, ἐπήνεσε ἰδιαιτέρως καί εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς, Ἀρχιμ. Νεκτάριο Κωτσάκη καί τήν περί αὐτόν Ἀδελφότητα, γιά τούς κόπους πού κατέβαλαν καί καταβάλλουν, γιά τήν πνευματική καί κτηριακή ἀνασυγκρότητη τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, ἀλλά καί γιά νά ἀναπαύσουν πνευματικά τούς προσκυνητές πού καταφθάνουν στίς αὐλές τῆς Παναγίας μας, φορτωμένοι μέ τῆς ζωῆς τίς δυσκολίες καί τούς πόνους, ὃπως ἐπίσης καί γιά τίς ὑπηρεσίες πού προσφέρουν στό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε ἡ Παναγία νά σκεπάζῃ τήν Πατρίδα μας, τήν πόλη μας, τό Μοναστήρι Της καί νά πρεσβεύῃ στόν Υἱό καί Θεό Της, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, γιά ὅλους τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: