Την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά την διάλυση της Εξαρχίας των παροικιών της ρωσικής παράδοσης στην δυτική Ευρώπη, συζήτησαν το Σάββατο ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ με κληρικούς, λαϊκούς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κληρικοί αυτοί, μετά τα τελευταία γεγονότα, υπάκουσαν στην απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως προβλέπουν οι Ιεροί Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και ζήτησαν την ένταξή τους στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας.

Η πρώην Εξαρχία διέθετε ενορίες στη Γαλλία, την Αγγλία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε χώρα, κληρικοί της πρώην Εξαρχίας, ακολούθησαν την απόφαση της Εκκλησιαστικής τους Αρχής, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και ζητούν να ενταχθούν στις κατά τόπους Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου.

Τα υπό συζήτηση θέματα της συνάντησης αφορούσαν την παρούσα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των ενοριών υπό την Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας.

Ετικέτες: