Σκληρή απάντηση εξέδωσε η Μητρόπολη Ναυπάκτου με αφορμή υβριστικές δηλώσεις που εκτόξευσε ο μοναχός Ιγνάτιος Σταυρόπουλος από την Μονή Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου.

Μέσω ανακοίνωσης η οποία έχει ως τίτλο “Η αλαζονεία του καθηρημένου μοναχού και το αδιέξοδο της Μονής Μεταμορφώσεως”, η Μητρόπολη Ναυπάκτου καλεί τον καθηρημένο μοναχό “Νά κοιτάξη τά τοῦ οἴκου του, τῆς Μονῆς του, ἡ ὁποία βρίσκεται σέ μιά ἀνταρσία διαρκείας πρός τήν Ἐκκλησία, καί θά πρέπει νά ἀντιμετωπίση τά πολλά οἰκονομικά προβλήματα πού ἀνέκυψαν, ὅπως οἱ ἐπιστροφές στό Κράτος 3,5 ἑκατομμυρίων εὐρώ”.

Επίσης προτρέπει τον εν λόγω μοναχό “Νά φροντίση τά τοῦ ἑαυτοῦ του, διότι ἔχει καθαιρεθῆ ἀπό τό Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο ἀπό τό ἔτος 2014”, ενώ επίσης έχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 4 μηνών φυλάκισης από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου, με την κατηγορία “ἀντιποίησης λειτουργήματος Ἱερέως τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”.

Ο μοναχός Ιγνάτιος Σταυρόπουλος καθαιρέθηκε από την Ἱερωσύνη με απόφαση του Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου από το 2014, λόγω “της μη εφαρμογής ἐκ μέρους του τῆς Συνοδικῆς Ἀπόφασης ἐπιβολῆς τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας”.

Η Μητρόπολη Ναυπάκτου τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι “Δυστυχῶς, ὁ δρόμος τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως, ἡ ὁποία καί ἐπιτρέπει στόν μοναχό Ἰγνάτιο Σταυρόπουλο νά συμπεριφέρεται μέ τόν τρόπο αὐτό, εἶναι ἀδιέξοδος καί αὐτοκαταστροφικός”.

Ετικέτες: