Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ υλοποιεί δύο σεμινάρια διάρκειας 100 ωρών με αντικείμενο «Το Θέατρο ως θεσμός πολιτιστικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης – Αγωγή του λόγου – Ορθοφωνία», στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7-ΑΠ8», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ) και από Εθνικούς Πόρους.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Σισμάνογλου 18, στην Κομοτηνή.

ΠΗΓΗ: daily-stories.gr

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους από το "Ορθοδοξια.info" μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο news@orthodoxia.info Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του orthodoxia.info

Ετικέτες: