Με περιορισμούς και μέτρα προστασίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι ναοί αλλά και όλοι οι θρησκευτικοί χώροι λατρείας στην επικράτεια.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Υγείας που εκδόθηκε σήμερα, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 6 Ιουνίου μέχρι και τις 9 Ιουλίου, οι πιστοί καλούνται να τηρούν εντός του ναού απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους ενώ πλέον η αναλογία είναι ένας πιστός ανά 5 τ.μ.

Οι θρησκευτικοί λειτουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός αριθμός ατόμων, η αναλογία των πιστών ανά τετραγωνικό μέτρο, η μεταξύ τους απόσταση, καθώς  και τα μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού.

Οι περιορισμοί και οι συστάσεις αυτές ισχύουν και για τα μοναστήρια. Αναφορικά με το Άγιο Όρος, οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για τις Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την απόφαση του Διοικητή ορίζεται ο αριθμός των εισερχομένων ημερησίως επισκεπτών, εντός των ορίων του Αγίου Όρους. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο Επικράτειας.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ΚΥΑ 6/6/2020 – 9/7/2020

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: