Την Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος επισκέφθηκαν χθες το πρωί 500 προσκυνητές και 40 ιερείς από την Φθιώτιδα.

Οι εκδρομείς με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο επισκέφθηκαν τις Ιερές Μονές Αγίου Γεωργίου Κορινού, Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω και Αγίου Αθανασίου Κολινδρού όπου τους υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος και η αδελφότητα της Μονής με επικεφαλής την Καθηγουμένη Ειρήνη, ενώ στη συνέχεια στο Καθολικό της Μονής τελέσθηκε επίσημη Δοξολογία.

Ενδιάμεσα των επισκέψεων οι δύο Μητροπολίτες επισκέφθηκαν τον ασθενούντα Μητροπολίτη πρώην Κίτρους κ. Αγαθόνικο, ο οποίος διαμένει στο Επισκοπείο.

Ο κ. Νικόλαος απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κίτρους για την εγκάρδια υποδοχή και την αβραμιαία φιλοξενία προς τους κληρικούς και λαϊκούς τους οποίος συνόδεψε.

Ακολουθεί η Επιστολή του Μητροπολίτη Φθιώτιδος.

Ἐν Λαμίᾳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2018

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος

κ.κ. Γεώργιον.

Εἰς Κατερίνην (τκ. 601 00).

Σεβασμιώτατε.

Χριστός Ἀνέστη!

Ἐπανελθόντες σύν Θεῷ εἰς Λαμίαν μετά τήν χθεσινήν ὁλοήμερον ἱεράν ἀποδημίαν εἰς τά ἱερά προσκυνήματα τῆς καθ΄ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκην καί ἐκ μέρους τῶν 500 ἱερέων και λαϊκῶν τῆς συνοδείας μου, νά Σᾶς ἐκφράσω τάς ὁλοθέρμους εὐχαριστίας μου διά τήν πηγαίαν, ἐντυπωσιακήν καί Ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν σας καί ὅλας τάς τιμάς πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, τάς ὁποίας μᾶς ἐπεφυλάξατε. Ἡ ὠφέλεια τῶν Φθιωτῶν ἦταν μεγάλη και ἡ ἐνίσχυσις τῆς πίστεώς των ἐμφανεστάτη.

Ἀπό καρδίας σᾶς εὐχαριστῶ, Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ καί ταπεινῶς εὔχομαι ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς ἡμῶν Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά διαφυλάττει τήν Ἀρχιερατείαν σας ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν καί νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τήν Σεβασμιότητά σας πᾶσαν δύναμιν, χάριν, καρποφορίαν καί ἀμοιβήν τῶν κόπων σας.

Παρακαλῶ διαβιβάσατε τάς εὐχαριστίας πάντων εἰς τάς Ἱεράς Ἀδελφότητας τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἁγίου Γεωργίου και Ὁσίου Διονυσίου.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: