Στήν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσα αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μουσικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνῆς πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 22ας Μαρτίου 2017, προεόρτια ἐπετειακή ἐκδήλωσις γιά τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Ἀρχικῶς, ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, Ἀρχιμανδρίτης Οἰκουμένιος Μαρκόπουλος, καλωσόρισε τούς παρισταμένους καί προσεκάλεσε τό σύζυγο τῆς ὀμιλιτρίας Πολυχρονίας Λακάκη, ἡ ὁποία διά λόγους ἀνυπερβλήτους τῆς θελήσεώς της δέν μπόρεσε νά παραστεῖ, νά ἀναγνώσει τήν σχετικήν εἰσήγησιν. Ὁ ὀμιλητής παρουσίασε τό χρονικό τῶν γεγονότων πού προηγήθηκαν καί ὡδήγησαν στό ἀποκορύφωμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί κατακλείοντας προσεκάλεσε τό ἀκροατήριο νά παραμερίσει τή λήθη καί νά ἀναβαπτισθεῖ στά νάματα τοῦ ἀγῶνος.

Ἀκολούθως, ἡ χορωδία τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Γεωργίου Πενέτη ἀπέδωσε ὕμνους καί τραγούδια, ἐνῶ νέοι τῆς Ἐπαρχίας μας ἀνέγνωσαν ἐπίκαιρα κείμενα.

Κατακλείοντας τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, εἰσαγωγικῶς ἀνεφέρθη στά πρόσωπα καί τά γεγονότα πού σημάδεψαν τόν ροῦν τῆς ἱστορίας καί κατέστησαν τήν Πατρίδαν μας παγκοίνως ἐγνωσμένην, ἐν συνεχείᾳ δέ εὐχαρίστησε ἕναν ἕκαστον τούς συντελεστάς τῆς ἐπετειακῆς ταύτης ἐκδηλώσεως, φανερούς καί ἀφανεῖς, καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς διπλῆς ἑορτῆς διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό Ἔθνος καί εὐχήθηκε πρός ὅλους καλό ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί καλήν Ἀνάστασιν.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: