Ἡ καθιερωμένη ἀπό πολλῶν ἐτῶν διοργάνωση Διασυμμαχικῆς μνήμης ἀπό τόν Α΄ Π.Π. γιά τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου, 100 χρόνια ἀπό τόν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, μᾶς εὗρε πάλι στό Διασυμμαχικό Μνημεῖο τοῦ Πολυκάστρου, τήν Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου.

Ἡ ὅλη Τελετή ξεκίνησε μέ τήν Ἐπιμνημόσυνη Δέηση. Ἐν τῷ μέσῳ Ἱερέων καί Ἱερομονάχων, στήν πλατεία τοῦ Ἡρώου (κάτωθεν τοῦ ἱ. Παρεκκλησίου τῆς Ἀναλήψεως) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου κ. Δημήτριος ἔψαλε Τρισάγιο καί ἀνέπεμψε τήν πρέπουσα γιά τήν περίσταση Εὐχή ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἡμετέρων καί τῶν ὁμοδόξων ἡρώων ἀγωνιστῶν, καί ὑπέρ ἐλεήσεως τῶν συμμάχων συναρωγῶν τῆς ἐλευθερίας μας καί τῆς εἰρηνεύσεως τοῦ κόσμου.

Ἐπακολούθησαν οἱ ἐκφωνήσεις πολλῶν σύντομων χαιρετισμῶν ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν τότε συμμάχων χωρῶν καί τῶν Διασυμμαχικῶν ὀργανώσεων καί οἱ καταθέσεις πλήθους στεφάνων· ἀρχικά πρό τοῦ πολυεδρικοῦ Ἡρώου, μέ ἀκίνητα ἱστάμενους τούς δύο ἔνστολους εὐζώνους φρουρούς, καί τέλος ἐνώπιον τῶν προτομῶν τῶν ἀντίστοιχων τότε ἀρχηγῶν τῶν συμμαχικῶν κρατῶν. Ἐντύπωση προκάλεσε γιά ἄλλη μιά φορά, ὅτι ὁ Ἕλληνας πρόεδρος τοῦ ὀργάνου αὐτοῦ, ὡς καί οἱ Σέρβοι ἐκπρόσωποι, μέ πολύν σεβασμό ζητοῦσαν καί λάμβαναν τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐνῶ εἰδικά ὁ Σέρβος ὑπουργός ἁμύνης καί οἱ Σέρβοι ἐκπρόσωποι τῆς Διασυμμαχικῆς ὀργάνωσης στίς καταθέσεις τῶν τιμητικῶν στεφάνων γονατίζοντας πρό τοῦ Ἡρώου στή συνέχεια ἔκαναν τό σταυρό τους καί ἀποχωροῦσαν.

Στούς προβλεπόμενους πολλούς χαιρετισμούς ὅλοι γενικά ἀναθυμήθηκαν τό συλλογικό ἡρωισμό, ἀλλά καί τήν ἀμοιβαία συμπαράσταση, ὡς ἱστορικό δίδαγμα ὑπέρ τῆς ἀναγκαίας ὁλοτελοῦς αὐτοθυσίας μέ πρόταγμα τήν ἐκπολεμούμενη ἐλευθερία καί τήν παγκόσμια εἰρήνη. Ὁ Δήμαρχος Παιονίας στάθηκε ἰδιαίτερα στήν ἀναγκαιότητα μιᾶς σοβαρῆς κρατικῆς μέριμνας γιά τό ζήτημα τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀλλά καί στή δεοντολογία τῆς συνολικῆς στάσης τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στίς τραγωδίες τους.

Ἐκφωνήθηκαν ἐξ ὑπαμοιβῆς τά πολυανθρώπινα ἀριθμητικά μεγέθη στρατιωτῶν τῆς ἡρωϊκῆς συμμετοχικῆς θυσίας ἀπό κάθε ἐπιμέρους χώρας, μέ τή χαρακτηριστική ἀντιφώνηση “Ἀπόντες! Ἔπεσαν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς παγκόσμιας εἰρήνης!” Στό τέλος, ἡ στρατιωτική φιλαρμονική παιάνισε τούς ἐθνικούς ὕμνους ὅλων τῶν χωρῶν.

Παρόντες ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Βουλῆς βουλευτής Κιλκίς-πρ. ὑπουργός κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, ὁ Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρῆστος Γκουντενούδης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Ἀνδρέας Βεργίδης, ὁ Στρατηγός-Δκτής τοῦ Γ΄ Σ.Σ. Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Κιλκίς Ἠλίας Μπόλος, τιμητικά ἀγήματα ἑλληνικά καί σερβικά. Μιά πολυμελής ἀντιπροσωπευτική παρουσία πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἐκπροσώπων τῶν τότε συμμαχικῶν κρατῶν (Ἑλλάδας, Σερβίας, Ἡνωμένου Βασιλείου/Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Ρωσίας), σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν ἤ ἄλλων πολιτειακῶν Ἀρχῶν, εἴτε στρατηγῶν-ναυάρχων-πτεράρχων, καί βέβαια ἀπό τούς πρώτους ὁ Ἕλληνας πρόεδρος τοῦ Διασυμμαχικοῦ ὀργάνου καί οἱ ἀντίστοιχοι ἀντιπρόσωποι, εὕρισκαν τή δικαίωση τῆς διοργάνωσης στήν ἐκπροσώπηση παιδιῶν τῆς μέσης ἐκπαίδευσης καί στό μάθημα ἱστορίας ἀπό μιά τέτοια καί τόσο πετυχημένη ὀργάνωση.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: