Ο ιερός ναός Προφήτη Ηλία Κόρμπι Βάρης πανηγυρίζει τον έφορο και προστάτη της ενορίας κατά το ακόλουθο πρόγραμμα::