Τὴν Δευτέρα 27 Ἀπριλίου, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Πατρῶν πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ ἀδελφοποίησης τοῦ Προτύπου Πειραματικοῦ Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Κύκκου Β’ Λευκωσίας Κύπρου.

Τὴν ὡραία καὶ πρωτότυπη αὐτὴ ἐκδήλωση ποὺ τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ ἄλλων φορέων τῆς πόλεώς μας, (Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀχαΐας, Ἕνωσης Κυπρίων Νομοῦ Ἀχαΐας, Περιφερειακῆς Δ/νσης Π/θμιας καὶ Δ/θμιας Ἐκπαίδευσης Δυτικῆς Ἑλλάδος, Διεύθυνσης Δ/θμιας Ἐκπαίδευσης Ἀχαΐας καὶ τοῦ Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεμόνων τοῦ ΠΠΣΠΠ) ἐτίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε καλωρόσισε τοὺς Κυπρίους ἀφελφούς μας στὴν Ἑλλάδα, ἐπήνεσε καὶ συνεχάρη τὰ δύο σχολεῖα γιὰ τὴν ξεχωριστὴ αὐτὴ πρωτοβουλία τῆς ἀδελφοποιήσεως καὶ τόνισε τοὺς ἔντονους πνευματικοὺς δεσμοὺς τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, τῆς πόλεως δηλαδὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μὲ τὴν ἑλληνικοτάτη Κύπρο, ἀναφερόμενος μέ λόγια συγκινητικά καὶ στὸ ἱστορικὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν κατεχόμενη Καρπασία.

Χαιρετισμοὺς ἀπηύθηνε ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας καὶ Ἐκπρόσωποι ἄλλων φορέων. Ἐπίσης συγκινητικὰ μίλησαν ἡ Διευθύντρια τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου Πατρῶν, ὅπως καὶ ἡ Ὑποδιευθύντρια τοῦ Λυκείου Κύκκου Β’ Λευκωσίας.

Στὴν συνέχεια παρουσιάστηκαν μαθητικὲς ἐργασίες καὶ ἀπὸ τὰ δύο Σχολεῖα, ἐνῶ ἀκολούθησε εἰσήγηση ἀπὸ τὸν κ. Reinhard Jung, ἐρευνετὴ τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Βιέννης μὲ θέμα: Κύπρος- Ἀχαΐα- Ἰταλία, τὴν ἐποχὴ τῶν λαῶν τῆς θάλασσας.

Στὸ τέλος ὑπεγράφη τὸ πρωτόκολλο ἀδελφοποίησης τῶν δύο Σχολείων καὶ παρετέθη μικρή δεξίωση σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Κύκκου Β’ Λευκωσίας Κύπρου, συνοδευόμενοι ἀπό τούς Καθηγητές τους καί τήν Διευθύντρια καί τούς Καθηγητάς τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἐπεσκέφθησαν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο στὸ Ἐπισκοπεῖο προκειμένου νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του, καί ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ προσκύνησαν τήν ἁγία Κάρα τοῦ Πρωτοκλήτου, τὸν Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου του καὶ τὸν τάφο του.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: