Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 | 19:08

Πάσχα στη Μονή της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Αστορίας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Μέ κατάνυξιν, συγκίνησιν καί εὐλάβειαν χιλιάδες πιστοί ὁμογενεῖς συμμετεῖχον εἰς τάς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας.

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Ἡγούμενος, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος. Τό Καθολικόν τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς κατεκλύσθη ὑπό τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἔλαβον τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τόν Ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος ἔψαλεν ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τό «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός…» καί μετέδωσεν τό Ἅγιον Φῶς καί ἐφωτίσθη ἡ Ἐκκλησία, τά πρόσωπα καί οἱ καρδίες τῶν πιστῶν ἀπό τό ἀνέσπερον φῶς τῆς Ἀναστάσεως Κυρίου κατά τό «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια».

Κατά τήν Ἀναστάσιμον Λειτουργίαν ἀνεγνώσθη ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἐψάλη ὁ πολυχρονισμός Αὐτοῦ.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέφερεν ὅτι ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασίν Του διέλυσεν τό σκοτάδι τῶν παθῶν, τήν ὀσμήν τοῦ θανάτου καί τήν ἀχλύν τῆς ἁμαρτίας. Μᾶς ἐνδύει τήν ἀφθαρσίαν καί μᾶς κάμει κοινωνούς Θείας φύσεως. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Προέτρεψε τό πολυπληθές εὐσεβές ἐκκλησίασμα νά ἀφήσουμε τόν Ἀναστημένον Κύριον νά ζεστάνη τίς ψυχρές καρδιές μας, νά τίς γεμίση μέ εἰρήνην, αἰσιοδοξίαν, ἐλπίδα καί ἀγάπην. Μόνον κοντά Του ἀποκτᾶ νόημα ἡ ζωή μας, λάμπει ἀπό φῶς καί πλημμυρίζει ἀπό χαρά καί ζωή καί νικᾶ τόν θάνατον, «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν…» Τέλος εὐχήθη καί διά τήν φιλτάτην πατρίδα ὁ Ἀναστάς Κύριος νά φέρη αἰσιοδοξίαν, ἐλπίδα εἰς τούς Ἕλληνες καί δύναμιν νά ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες τῆς καθημερινότητος καί σύντομα ἡ Ἑλλάδα νά ἀνακάμψη πνευματικῶς καί οἰκονομικῶς καί πάλιν νά εὐημερήσει.

Εκ της Ι. Μονής

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ