Συνεχίστηκαν γιὰ τρίτη ἡμέρα στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν οἱ ἐκδηλώσεις στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2019.

Κεντρικὸς ὁμιλητὴς o αρχιμανδρίτης Ἀνδρέας Κονάνος, ποὺ μίλησε αναπτύσσοντας τὸ θέμα «Ὅταν πέφτεις νὰ σηκώνεσαι ξανά», τονίζοντας τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς πτώσεις καὶ τὴν κακὴ ψυχικὴ διάθεση.

Ἀρχικὰ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἔχει συνεχεῖς διακυμάνσεις καὶ πτώσεις, γεγονός ποὺ δὲν πρέπει νὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀπογοήτευση. Αὐτὸ θὰ συμβεῖ ἄν καταλάβουμε ὅτι ὁ Θεὸς πίσω ἀπὸ τὴν πτώση μας βλέπει τὴν ἀνόρθωσή μας, τὴν κρυμμένη ἀθωότητά μας. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐπιεικής, συγχωρεῖ καὶ ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο.

Επεσήμανε πως οι αἰτίες ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ νιώθει διαρκῶς πεσμένος, είναί ο τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἡ οἰκογένεια ἀντιμετώπισε τὶς ἀποτυχίες τοῦ παιδιοῦ και η εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν Θεό.

Ὡς πρὸς τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν πτώσεών μας εἶπε ὅτι πρωτίστως χρειάζεται θέληση γιὰ ἀλλαγἠ καὶ ἐν συνεχείᾳ προσπάθεια καὶ ἀγώνας γιὰ ἐσωτερικὴ ἀλλαγή. Τέλος, χρειάζεται ἀντίσταση καὶ ὅραμα γιὰ μιὰ ἀνορθωμένη ζωή, κάτι που μας προσφέρει μόνο ο Χριστός.

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο καὶ ἀπάντησε σὲ ἀπορίες.

Ακολούθως τελέστηκαν οι Χαιρετισμοί προς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ αγρυπνία που τέλεσε ο αρχιμανδρίτης Μάρκελλος Καμπάνης με συλλειτούργο τον πρωτοπρεσβύτερο Ἀναστάσιο Σαργέντη, προϊστάμενο του Ἁγ. Διονυσίου Ἀχαρνῶν.

Εψαλε ὁ κ. Ἰωάννης Καρῖνος, φοιτητὴς τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: