Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἅμα τῷ ἀκούσματι τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων μετά πολλῶν θυμάτων ἐναντίον Ἱερῶν Ναῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἐν Αἰγύπτῳ, ἀπέστειλε συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν Μακ. Πάπαν καί Πατριάρχην αὐτῆς Θεόδωρον, ἐκφράζων τά αἰσθήματα ἀδελφικῆς συμπαραστάσεώς Του καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Πηγή: Φως Φαναρίου

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους από το "Ορθοδοξια.info" μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο news@orthodoxia.info Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του orthodoxia.info

Ετικέτες: