Τό τριήμερο 28-30 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τό Ἰάσιο Ρουμανίας, προσκεκλημένος τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Δοξολογία» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μολδαβίας καί Μπουκοβίνας καί προσωπικά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου αὐτῆς κ. Θεοφάνη, προκειμένου νά συμμετάσχη ὡς συγγραφέας στήν παρουσίαση τριῶν βιβλίων του πού πρόσφατα μεταφράσθηκαν καί ἐκδόθηκαν στά ρουμανικά. Πρόκειται γιά τά βιβλία «Παλαιά καί Νέα Ρώμη» καί γιά τούς δυό τόμους τῆς «Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς, τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, κατά τίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη». Μέ τά νέα αὐτά βιβλία ὁ ἀριθμός τῶν μεταφρασμένων ἔργων τοῦ Σεβασμιωτάτου στά ρουμανικά ἀνέρχεται στά εἴκοσι (20), καί ἡ μετάφραση καί νέων βιβλίων συνεχίζεται.

Ἡ παρουσίαση ἔγινε στήν μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πού ἦταν κατάμεστη ἀπό κόσμο. Χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεοφάνης, ὁ Διευθυντής τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου κ. Καταλίν Jeckel καί μιά ἐκ τῶν μεταφραστῶν ἡ κ Τατιάνα Πετράκε ἡ ὁποία ἐκτελοῦσε καί χρέη διερμηνέα. Κατόπιν, ὁ π. Ρότζερ Κορεστσιούκ βοηθός καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰασίου ἔκανε τήν προσφώνηση-εἰσαγωγή λέγοντας μεταξύ ἄλλων: «Οἱ Ἐκδόσεις Δοξολογία μᾶς προσφέρουν τήν χαρά νά ἔχουμε στήν διάθεσή μας δύο ἔργα, βασικά γιά τήν κατανόηση τοῦ αὐθεντικοῦ τρόπου τοῦ θεολογεῖν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή ἡ χαρά μας εἶναι ἀκόμα πιό ἔντονη καί λόγῳ τῆς παρουσίας ἀπόψε μαζί μας τοῦ συγγραφέα τῶν ἔργων, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, κ.κ. Ἱεροθέου, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη καί τόν κόπο πού ἔκανε γιά νά εἶναι παρών μαζί μας». Καί ὁ π. Ρότζερ ὑπογράμμισε κάποια βασικά σημεῖα τῆς «Ἐμπειρικῆς Δογματικῆς».

Στήν συνέχεια τόν λόγο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος κατ’ ἀρχήν εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο κ. Θεοφάνη, γιατί μεταξύ ἄλλων προσφέρει θεολογική τροφή στόν λαό καί μέσῳ τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του. Ἔπειτα εὐχαρίστησε τόν Διευθυντή τῆς «Δοξολογίας», ἡ ὁποία ἐκδίδει περί τούς 100 νέους τίτλους βιβλίων κάθε ἔτος, καί τούς μεταφραστές τῶν βιβλίων στά ρουμανικά, τόν π. Θεοφάνη Μουντεάνου, τήν Ἱ. Μονή Διακονέστι, τήν κ. Τατιάνα Πετράκε καί τήν κ. Ἄνκα Στάνσιου.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μιλώντας γιά τό βιβλίο «Παλαιά καί Νέα Ρώμη» τό χαρακτήρισε ὡς ἀπό τά πλέον ἐκφραστικά του ἔργα, πού περιλαμβάνει τό σύνολο σχεδόν τῶν θεμάτων μέ τά ὁποῖα ἀσχολεῖται ὡς συγγραφέας. Τό βιβλίο περιέχει κεφάλαια γιά τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τόν Ἡσυχασμό, τήν ἀπόκλιση ἀπό τήν δογματική ἀλήθεια καί ἱστορικά στοιχεῖα.

Μιλώντας γιά τήν «Ἐμπειρική Δογματική», εἶπε ὅτι ἀποτελεῖ σύνθεση τῆς Δογματικῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τῆς ἡσυχαστικῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τῶν Φιλοκαλικῶν Πατέρων. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν κατάσταση τοῦ μαθήματος τῆς Δογματικῆς στίς Πανεπιστημιακές Σχολές τῆς Ἑλλάδας παλαιότερα, πού εἶχαν ἐπηρεασθῆ ἀπό τό σχολαστικό πνεῦμα, καί τήν διαπίστωση ὅτι ἡ Δογματική τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη εἶναι μιά ἄλλη Δογματική, πού συνδέει τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων μέ τόν ἡσυχασμό. Ὁ π. Ἰωάννης εἶχε πολλά χαρίσματα καί προσόντα, εὐφυΐα, πολλές γνώσεις, μαθητεία σέ μεγάλα μορφωτικά καί πανεπιστημιακά κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ σέ κορυφαίους καθηγητές, ὅπως τόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκι, πού σέ συνδυασμό μέ τήν ἡσυχαστική παράδοση πού κληρονόμησε ἀπό τήν μητέρα του Εὐλαμπία τόν κατέστησαν ἱκανό νά ἀποκαθάρη τελείως τήν Δογματική ἀπό τίς σχολαστικές καί ἄλλες ἐπιδράσεις. Ἀναφέρθηκε στήν γνωριμία του μέ τόν π. Ἰωάννη, στόν τρόπο συγγραφῆς τοῦ βιβλίου καί στά βασικά σημεῖα τῆς διδασκαλίας του, ἤτοι στό προπατορικό ἁμάρτημα, στό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς, στό τί εἶναι παράδεισος καί κόλαση καί στόν σύνδεσμο μεταξύ lex credendi καί lex orandi.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε δεκάδες ἐρωτήσεις στίς ὁποῖες ἀπάντησε συνολικά μέ μιά νέα διάλεξη.

Μιά δεύτερη διάλεξη πού ἀπευθυνόταν σέ εὐρύτερο ἀκροατήριο καί εἶχε θέμα «Ἡ πνευματική ζωή τοῦ Χριστιανοῦ στόν σύγχρονο κόσμο», ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος στό Ἰάσιο τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου, ἡ ὁποία ἦταν ἐπίσης κατάμεστη, παρά τήν ἀργία τοῦ τριημέρου.

Μετά ἀπό τήν εἰσαγωγή ἀπό τόν π. Ναθαναήλ Νεάσκου ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μολδαβίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἀνέπτυξε τό θέμα του ἀναλύοντας τίς ἔννοιες «πνευματική ζωή» καί «σύγχρονος κόσμος», ἀναφέροντας παραδείγματα ἁγίων καί ἐπιμένοντας στήν ἔννοια τῆς ἔμπνευσης, ὅπως τήν συναντᾶμε στήν Γραφή καί στούς Πατέρες καί εἰδικότερα στόν Γέροντα Σωφρόνιο.

Μετά τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε δεκάδες ἐρωτήσεις, στίς ὁποῖες ἀπάντησε καταλλήλως καί ἔτσι ὁ λόγος παρατάθηκε μέχρι τίς 9:30 τό βράδυ. Καί γιά μιά ἀκόμη ὥρα ὑπέγραψε τά βιβλία τῶν ἀκροατῶν.

Μιά εὐχάριστη ἔκπληξη ἦταν ἡ παρουσία στό ἀκροατήριο ἕνα νέου ἀνδρόγυνου πού μόλις εἶχαν τελέσει τόν γάμο τους καί ἐνδεδυμένοι ὁ γαμβρός μέ τήν παραδοσιακή φορεσιά καί ἡ νύμφη μέ τό παραδοσιακό νυφικό της, μαζί μέ ὅλους τούς φίλους τους, ἐπίσης ἐνδεδυμένους παραδοσιακά, καί μέ τόν Ἐφημέριό τους, ἦλθαν νά παρακολουθήσουν τήν διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου! Οἱ νέοι εἶναι μέλη μιᾶς κοινότητας Ρουμάνων τοῦ Βελγίου.

Στά πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής του στό Ἰάσιο ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Πάλτιν Πέτρου Βόντα, ὅπου ξεναγήθηκε ἀπό τήν Γερόντισσα Ἰουστίνη καί μίλησε στίς μοναχές, καθώς καί τό ἀνδρικό Μοναστήρι Πέτρου Βόντα, ὅπου τέλεσε δέηση στόν τάφο τοῦ συγχρόνου Γέροντος καί Ὁμολογητή π. Ἰουστίνου. Καί στίς δυό Μονές τοῦ ἐπιφυλάχθηκε τιμητική ὑποδοχή ἀπό τούς μοναχούς, μέ ἐπικεφαλῆς τήν ἡγουμένη Ἰουστίνη καί τόν ἡγούμενο π. Χαρίτωνα ἀντίστοιχα.

Ἐπίσης τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε καί ὁμίλησε στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱ. Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς, κατά τό ὁποῖο συλλειτούργησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Θεοφάνης καί ὁ Ἐπίσκοπος Κορνήλιος.

Ἦταν μιά ἀκόμη εὐλογημένη ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου στό Ἰάσιο, ὅπου ἔχει πολλούς ἀναγνῶστες καί μαθητές καί βέβαια τήν ἐν Χριστῷ φιλία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Θεοφάνη.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info