Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 | 17:56

Ο Ισπανίας Πολύκαρπος στη πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Τήν Τετάρτη 26 Ἰουλίου ἑορτή τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη Ἐνορία τῆς Ναυπάκτου, ἀλλά καί σχεδόν ὅλη ἡ Μητρόπολή μας, ἀφοῦ πάρα πολλοί Ἐνοριακοί Ναοί, Παρεκκλήσια καί Ἐξωκκλήσια τῆς Ἐπαρχίας μας εἶναι ἀφιερωμένα στήν Μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν παραμονή τελέσθηκε μέγας ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου (Σταυροπούλου), πού παραθερίζει στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του τήν Ναύπακτο, συγχοροσταντοῦντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή πλειάδας Ἱερέων τῆς Μητροπό¬λεώς μας. Ἔψαλαν θαυμάσια δύο χοροί πού συγκροτήθηκαν ἀπό Ἱεροψάλτες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐκκλησιάσθηκαν οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου, ὁ Δήμαρχος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, Ἀντιδήμαρχοι, Ἀρχηγοί Δημοτικῶν Παρατάξεων καί Δημοτικοί Σύμβουλοι Ναυπακτίας, οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβε¬στικῆς Ναυπάκτου, καί πλῆθος πιστῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἀπόδημοι πού παραθερίζουν στήν πατρίδα τους.”

Στό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ σχηματίσθηκε ἱερή λιτανεία, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἐπίσης ἡ Παπαχαρα¬λάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική καί ἄγημα μέ παραδοσιακές στολές τῆς Σχολῆς «ΝΑΥΣ».

Κατά τήν ὑπαίθρια ἀρτοκλασία στήν κεντρική πλατεία τῆς πόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ὁμίλησε γιά τήν ἁγία Παρασκευή πού εἶχε μάθει ἀπό μικρή τά «ἱερά γράμματα», τά ὁποῖα τήν ἁγίασαν, καί τά ὁποῖα διέστειλε ἀπό τά «ἄθεα» ἤ «ἀνίερα» γράμματα, πού ἐν πολλοῖς εἰσρέουν μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδας μας ἀπό τήν Δύση καί δημιουργοῦν πολλά προβλήματα, κυρίως ὁδηγοῦν τόν λαό στήν ἀποστασία.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ναυπάκτου τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱσπανίας κ. Πολυκάρπου, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τήν ἀνδρεία τῆς ἁγίας Παρασκευῆς.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος εὐχαρίστησε καταλ¬λήλως στόν Μητροπολίτη Ἱσπανίας, καί εὐχήθηκε τούς ἐκκλησιασθέντες καταλλήλως.

Πλῆθος Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν πανηγύρισαν σέ ὅλη τήν Ἐπαρχία, ὅπως στήν Δάφνη, τό Τρίκορφο, τήν Ἄνω Χώρα, τήν Δορβιτσά κ.ἄ. καθώς καί πολλά Ἐξωκκλήσια στήν πανέμορφη Ὀρεινή Ναυπακτία.

Ἐπισυνάπτεται καί τό γραπτό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου γιά τήν Ἁγία Παρασκευή, πού ἀναγνώσθηκε στούς πανηγυρίζοντες Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπαρχίας μας.

**********

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Παρασκευή

Ἡ ἁγία Μεγαλομάρτυς Παρασκευή εἶναι μιά μεγάλη ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία τιμᾶται τόν Ἰούλιο μήνα καί μπορῶ νά προσθέσω ὅτι εἶναι μιά ἁγία πού τιμᾶται ἰδιαιτέρως στήν Μητρόπολή μας. Πολλοί ἐνοριακοί Ναοί καί Παρεκκλήσια φέρουν τό ὄνομά της καί οἱ εὐλογημένοι Χριστιανοί τιμοῦν τήν μνήμη της. Γεμίζουν οἱ Ἱεροί Ναοί τήν ἡμέρα αὐτή, ἀσπάζονται τήν ἱερά εἰκόνα της, τελοῦν ἀρτοκλασίες καί προετοιμάζονται κατάλληλα γιά νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι σημαντικό, διότι μέ τήν θεία Λειτουργία καί μέ τήν θεία Κοινωνία ἁγιαζόμαστε καί μιμούμαστε στήν πράξη τόν βίο τῶν Ἁγίων.

Τά μαρτύρια τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἦταν φοβερά καί ἀσύλληπτα στήν διάνοια τῶν ἀνθρώπων. Κανείς δέν μποροῦσε νά τήν κάνη νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό, διότι εἶχε προσωπική γνώση τῆς Χάριτός Του καί τῆς παρουσίας Του. Προτίμησε νά πεθάνη, παρά νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό.
Τό ἐρώτημα εἶναι, ποῦ ὀφείλεται αὐτή ἡ μεγάλη της πίστη, ἡ ὁποία δέν ὑπελόγισε οὔτε ἀπειλές οὔτε μαρτύρια καί παρέμεινε πιστή στόν Χριστό.

Τό συναξάριο μᾶς δίνει μιά λεπτομέρεια πού εἶναι σημαντική γιά τήν ἑρμηνεία αὐτῆς τῆς προσωπικῆς πίστεώς της. Γράφει: «Ἀφοῦ ἔμαθε ἡ ἁγία τά ἱερά γράμματα, πάντοτε μελετοῦσε τίς Γραφές καί μένοντας στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἠσχολεῖτο μέ τήν ἁγία προσευχή».

Ἀπό μικρό παιδί ἡ ἁγία Παρασκευή ἔμαθε ἀπό τούς γονεῖς της νά ζῆ μέσα στήν Ἐκκλησία, μελετώντας «τά ἱερά γράμματα» καί ἀσχολούμενη μέ τήν «ἁγία προσευχή».

Τί εἶναι αὐτά τά «ἱερά γράμματα»; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο: «Ἀπό βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β΄ Τιμ. γ΄, 15).

Ἀπό μόνα τους τά γράμματα μιᾶς γλώσσης δέν εἶναι ἱερά, ἀλλά ἀδιάφορα. Εἶναι γράμματα μέ τά ὁποῖα συνθέτουμε προτάσεις γιά νά ἐκφράσουμε ὅλες τίς σκέψεις μας πάνω σέ ἕνα συγκεκριμένο θέμα. Ὅμως, τό περιεχόμενο τῶν γραμμάτων δίνει τήν ὀνομασία στά γράμματα ὡς ἱερά ἤ ὡς ἀνίερα. Ὅταν χρησιμοποιοῦμε τά γράμματα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης γιά νά ὑμνοῦμε τόν Θεό, ὅπως γίνεται μέ τά τροπάρια τῆςἘκκλησίας μας, εἶναι ἱερά. Ὅταν χρησιμοποιοῦμε τά γράμματα τῆς ἴδιας γλώσσας γιά νά βλασφημοῦμε ἤ νά ἀρνούμαστε τόν Θεό, εἶναι ἀνίερα καί βλάσφημα.

Ἔτσι, «ἱερά γράμματα» εἶναι τά τροπάρια καί οἱ εὐχές τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, εἶναι οἱ προσευχές μέ τίς ὁποῖες δοξάζουμε τόν Θεό, Τόν εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα μᾶς προσφέρει καί Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς δίνη τίς δωρεές Του.

Μέ αὐτά τά «ἱερά γράμματα» μεγάλωσαν οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της τήν ἁγία Παρασκευή, δηλαδή μελετοῦσε τήν Ἁγία Γραφή, συμμετεῖχε στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί ἠσχολεῖτο μέ τήν «ἁγία προσευχή». Οἱ γονεῖς της, πού λέγονταν Ἀγάθων καί Πολιτεία, τῆς ἄφησαν μιά μεγάλη πνευματική κληρονομιά, δηλαδή τήν ἀνέθρεψαν μέ τά «ἱερά γράμματα» τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτά τά «ἱερά γράμματα» τῆς ἔδωσαν πίστη στόν Θεό, ὑπομονή στήν ζωή της, ἀνδρεία σέ ὅλες τίς πράξεις της καί αὐτά τά «ἱερά γράμματα» τήν ἔκαναν μεγαλομαρτύρα καί τήν δόξασαν. Πέρασαν ἀπό τότε 19 αἰῶνες καί τιμᾶται ἡ μνήμη της.

Ὑπάρχουν σήμερα διάφορα κοσμικά «ἀστέρια» πού τιμοῦνται ἀπό τούς νέους, ἀλλά αὐτή ἡ τιμή εἶναι πρόσκαιρη, εὔκολα λησμονοῦνται, εὔκολα μπαίνουν στό στάδιο τῆς ἀφάνειας. Ἡ Ἁγία Παρασκευή μέ τά «ἱερά γράμματα» ζῆ στούς αἰῶνες, ὅσο θά ὑπάρχη ὁ κόσμος αὐτός θά δοξάζεται.

Σέ ἀντίθεση μέ τά «ἱερά γράμματα» εἶναι τά λεγόμενα «ἄθεα γράμματα». Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος, ἄρχισε νά εἰσρέη πολύ περισσότερο στήν χώρα μας ἡ ἀθεϊστική νοοτροπία, γι’ αὐτό ἕνας εὐλογημένος μοναχός, ὁ Χριστοφόρος ὁ λεγόμενος Παπουλάκος, γύριζε ὅλες τίς περιοχές τῆς τότε Ἑλλάδος καί μιλοῦσε γιά τά «ἄθεα γράμματα». Αὐτά ἀποδομοῦν τήν παράδοση τοῦ τόπου, αὐτά κάνουν τόν ἄνθρωπο νά ζῆ χωρίς θεμέλια.

Στήν σημερινή ἐποχή, πού ὑπάρχει μεγάλη ἀπογοήτευση ἀπό πολλούς παράγοντες, ἰσχυρή ψυχολογική ἀνισορροπία, φοβερή ἀνεστιότητα, ἰδεολογική σύγχυση, θρησκευτικός συγκρητισμός κλπ. πού ὅλα αὐτά δημιουργοῦν ἀνασφάλεια, χρειάζεται νά στηριχθοῦμε στά «ἱερά γράμματα» τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅσοι τιμοῦμε τήν Ἁγία Παρασκευή καί γενικότερα τούς ἁγίους μας δέν πρέπει νά τό κάνουμε μόνον ἐξωτερικά, δέν πρέπει νά συνδέουμε τήν πανήγυρη μόνον μέ ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά νά δίνουμε μεγάλη ἀξία σέ αὐτό πού ἀνέδειξε τήν Ἁγία Παρασκευή καί αὐτό εἶναι «τα ἱερά γράμματα» τῆς Ἐκκλησίας καί «ἡ ἁγία προσευχή».

Εὔχομαι σέ ὅλους σας χρόνια πολλά, νά ἔχετε τήν προστασία καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῆς εὐλογημένης Ἁγίας μας, τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, καί νά παραμένετε πιστοί στά «ἱερά γράμματα» τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ο Μητροπολιτης
† Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ