Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός της Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, Ψαροφαΐου Πατρῶν.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς στήν Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως μέσα ἀπό τήν ὁποία ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων οἱ ὁποῖοι μιλοῦν γιά τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος καί ἀναλύουν εἰς βάθος τό πῶς καί τό γιατί.

Ἐμνημόνευσε τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὡς καί τῆς ἑρμηνείας πού δίδει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, περί τῆς ἀνόδου τοῦ Σωτῆρος εἰς τόν οὐρανόν, μέ ὡραϊσμένον τό σωτήριον Σῶμα Του, μέ τούς τύπους τῶν ἥλων .

Συγκεκριμένα ὁ Ἅγιος Νικόδημος ἀναφέρει 5 λόγους γιά τό θέμα αὐτό.
α) διά τήν ὡραιότητα. Οἱ τύποι τῶν ἥλων εἶναι τά στολίδια τοῦ Κυριακοῦ Σώματος.
β) διετηρήθησαν οἱ τύποι τῶν ἥλων γιά νά ἀναγνωρίσῃ ὁ Θωμᾶς τόν Σωτῆρα Χριστόν
γ) διά τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ γιά αὐτό ἔπαθε ὁ Κύριος σωματικῶς
δ) γιά νά σωζώμεθα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, προσβλέποντες στούς τύπους τῶν ἥλων καί νά καταφεύγουμε εἰς αὐτούς ὡς εἰς φωλεάν, μιμούμενοι τό περιστέρι ὅταν τό κυνηγάῃ τό γεράκι (στήν περίπτωση αὐτή γεράκι εἶναι ὁ διάβολος)
ε) γιά νά τόν ἀναγνωρίσουν οἱ σταυρωτές Του κατά τήν Δευτέρα παρουσία.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: