Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας δέχθηκε τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς

Ἀπό τήν ἐπίσκεψι τῶν Εὐζώνων τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς τῆς Ἑλλάδος, τήν Δευτέραν 1 Μαΐου 2017, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Λοχαγοῦ κ. Θεοφάνους Κασσιμάτης καί τῆς Ἀνθυπασπιστοῦ κας Σοφίας Παυλίδου, εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ καί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσουν μετ’ Αὐτοῦ.

Παρόντες ἦσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σύδνεϋ Δρ Σταῦρος Κυρίμης καί ἡ κα Σωτηρία Ἰορδανίδου, ἐκπροσωποῦσα τόν Πρόεδρον τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλλήνων, Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν διά τήν Μάχην τῆς Κρήτης κ. Ἰορδάνη Ἰορδανίδη.

Εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Tagged: