Τήν Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ὁμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Μπραχαμίου, στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Δημήτρια 2015» πού διοργανώνει ἡ ὁμώνυμη Ἐνορία.

Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν «Καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι». Ὁ Σεβασμιώτατος διάρθρωσε τήν ὁμιλία του σέ τέσσερεις ἑνότητες. Στήν πρώτη ἔδωσε τόν ὁρισμό τῆς ἁγιότητας. Στήν δεύτερη ἀνέλυσε τήν προτροπή τοῦ ἀγγέλου πού καταγράφεται στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου «καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι», ὡς κάλεσμα γιά τήν ἀτέλεστη τελειότητα καί ἄληκτη πρόοδο στόν ἁγιασμό. Στήν τρίτη μίλησε γιά τίς φανερώσεις τῆς ἁγιότητας, δηλαδή γιά τά κριτήρια καί τίς ἐπιβεβαιώσεις τῆς ἁγιότητας. Καί τέλος ἀναφέρθηκε σέ συγχρόνους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας πού τούς ζήσαμε καί τούς «ψηλαφήσαμε».

Μετά τήν ὁμιλία στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀκολούθησε στήν ὑπόγεια αἴθουσα ζωηρή συζήτηση μέ τούς ἀκροατές, μέ ἀπαντήσεις τοῦ ὁμιλητοῦ σέ ἐρωτήσεις ὅπως:

Τί εἶναι ἡ θεοεγκατάλειψη.
Τί εἶναι ὁ «ἔσω ἄνθρωπος», πῶς νά τόν ἀνακαλύψουμε καί πῶς νά εὐεργετηθοῦμε ἀπό αὐτόν;
Πῶς καλλιεργεῖται ἡ προσευχή καί ἡ ἁγιότητα σέ σχέση μέ τά παιδιά μας καί τήν ἀνατροφή τους σέ ἕνα ἐκκοσμικευμένο περιβάλλον;
Ἡ ὁμιλία καί ἡ συζήτηση μεταδόθηκαν ἀπευθείας ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνῶ ἀναρτήθηκαν καί στήν ἱστοσελίδα του, ὅπως ὅλες οἱ ὁμιλίες τῶν «Δημητρίων».

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: