Αμερική

Ξεκίνησαν οι εργασίες της 43ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη Greeknewsonline | Με το σύνθημα «Είστε η φωνή του Χριστού σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», πραγματοποιείται από τις 3-8 Ιουλίου, στο Νάσβιλ του Τενεσί, η 43η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ηδη ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος βρίσκεται από το Σάββατο στο Νάσβιλ και την Κυριακή επρόκειτο να προεξάρχει της θείας λειτουργίας, στο χώρο του συνεδρίου.

Πέραν της θείας λειτουργίας, το πρόγραμμα της Κυριακής περιελάμβανε τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου, την έναρξη του συνεδρίου της Εθνικής Φιλοπτώχου (που διεξάγεται παράλληλα) και την καθιερωμένη δεξίωση των Αρχόντων του Τάγματος Αγίου Ανδρέα.

Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα λάβει χώρα το πρωί της Δευτέρας, με την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, καθώς και του Μητροπολίτη Κορέας Αμβρόσιου, ο οποίος μαζί με τον Μητροπολίτη Κω και Νισύρου Ναθαναήλ εκπροσωπούν στην Κληρικολαϊκή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Στην 43η Κληρικολαϊκή αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος στην εγκύκλιο που εξέδωσε με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

«Βεβαίως, συναντώμεθα γιά νά ἀντιμετωπίσουμε ἀνάγκες καί νά ἐξερευνήσουμε δυνατότητες στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική. Συγκεντρωνόμεθα, ἐπίσης, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστιάζοντας σ’ ἕνα συγκεκριμένο θέμα τό ὁποῖο καθοδηγεῖ καί προσφέρει προκλήσεις στό ἕργο τῆς διακονίας μας: Εἶσθε ἡ Φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο. Τήν ἡμέρα αὐτή καί στόν ἑορτασμό μας τῆς ἐλευθερίας πού ἀπολαμβάνουμε σ’ αὐτή τήν χώρα, ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά διαδίδεται ἀπό μᾶς ἔτσι ὥστε ὅλοι νά γνωρίσουν τό ἀληθινό βάθος καί τήν πνευματική δύναμη τῆς ἐλευθερίας πού ἔχουμε ἐν Αὐτῷ».

Καταλήγοντας, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αναφέρει:

«Ζητῶ τίς προσευχές σας ὥστε νά ἔχουμε τίς ἄφθονες εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας ἐπί τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεώς μας καί τοῦ προγράμματός μας ὥστε νά προσφέρουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ διά τῆς μαρτυρία καί τῆς διακονίας μας ὡς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική. Σας παρακαλῶ ἐπίσης νά ἀναλογισθεῖτε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσφέρετε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ στή ζωή σας ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν οἱ ἄλλοι νά ἀκούσουν καί νά δοῦν Ἐκεῖνον καί νά χαροῦν τήν ἄφθονη καί αἰώνια ζωή».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στην Κληρικολαϊκή αναμένεται να εγκριθεί ο νέος προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής για τη διετία 2017-18, τροποποίηση του κανονισμού σε σχέση με τα οικονομικά των κοινοτήτων, καθώς και η έγκριση πολιτικής για τους καταγγέλλοντες σοβαρές παραβιάσεις (whistleblowers).

Αυξημένος είναι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, από τα $27.027.553 το 2016 στα $27.816.483 το 2017 και $30.240.112 το 2018.

Η αύξηση μερικώς οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσό που θα χορηγεί η Αρχιεπισκοπή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που θα φτάσει στο 100% στο τέλος της διετίας. Συγκεκριμένα, από το ένα εκατομμύριο δολάρια το 2016, το ποσό θα αυξηθεί διαδοχικά στα 1,5 εκατομμύρια το 2017 και στα 2 εκατομμύρια το 2018.

Αύξηση κονδυλίων προτείνεται και για τις ανάγκες της συνόδου καθώς και άλλες οικουμενικές λειτουργίες της Αρχιεπισκοπής.

Για την κάλυψη των δαπανών προτείνεται αύξηση των εσόδων από τις Εθνικές Διακονίες (και τις λογίες των κοινοτήτων) από τα $20.085.000 το 2016 σε $21.600.916 το 2017 και $23.272.114 το 2018 και τις δωρεές, που από το ποσό των $1.750.000 το 2016 εκτιμάται αύξηση σε 2.050.000 το 2017 και 2.500.000 το 2018.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 34, παράγραφος 6 του Ομοιόμορφου Κανονισμού Κοινοτήτων, αναφέρει ότι «οι κανονισμοί πρέπει να τροποποιηθούν με την προσθήκη των ακολούθων:

Κάθε ενορία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το Πρόγραμμα Πλήρους Δέσμευσης, όπως έχει εγκριθεί και αναθεωρήθηκε από καιρού εις καιρό από την Κληρικολαϊκή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα – αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά – το σύνολο των επιχειρησιακών πολιτικών που σχετίζονται με αυτά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των παρατιθέμενων στοιχείων, των υποβληθέντων εκθέσεων και άλλων πολιτικών και διαδικασιών».

Διευκρινίζεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση. το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενισχύσει και να αναθεωρήσει τους κανονισμούς, ώστε να επιβεβαιώνεται πως η δίκαιη διαχείριση του προγράμματος να επιβάλλει την πλήρη αποκάλυψη:

α) Των οικονομικών καταστάσεων της κάθε ενορίας και

(β το συνολικό χρηματικό ποσό που δαπανάται για λογαριασμό μιας κοινότητας (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται της σχετικής ιδιοκτησίας της κοινότητας) από οποιαδήποτε άτομα και / ή οντότητες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται τυχόν απαλλαγμένων φορολογίας οργανώσεων).

Ένα ακόμη έγγραφο που παρουσιάζεται προς έγκριση αφορά τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, για λαϊκά άτομα που εργάζονται στην Αρχιεπισκοπή, σε οργανισμούς της και σε κοινότητες. Ο περιορισμός στους λαϊκούς εξαιρεί τους κληρικούς και δεν συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις αποδοχής δωρεών από κληρικούς, φαινόμενο που αποτελεί μάστιγα και πλήττει πολλές κοινότητες.

Επίσης δεν καλύπτει άτομα των οποίων η ισχύς εκπηγάζει μέσω ειδικών τους σχέσεων με κέντρα εκτός Αρχιεπισκοπής.

Το έγγραφο για τη νέα πολιτική σε σχέση με την προστασία ατόμων που προβαίνουν σε καταγγελίες, αφορά πρωτίστως την Ιερά Αρχιεπισκοπή, που είναι εγγραμμένη ως οργανισμός της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και στοχεύει στη συμμόρφωσή της με τη νέα πολιτειακή νομοθεσία. Ωστόσο, ενθαρρύνονται και οι Μητροπόλεις να υιοθετήσουν ανάλογη πολιτική.

Η νέα πολιτική διευκρινίζει τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται και θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα.

«Καταγγελίες στο πλαίσιο της πολιτικής θα παραμένουν γενικά εμπιστευτικές, εκτός εάν το απόρρητο θα αποτελούσε εμπόδιο για τη διερεύνηση της καταγγελίας. Επιπλέον, η εμπιστευτικότητα δεν μπορεί να είναι δυνατή όταν αποκάλυψη ή έκθεση που θα απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή

κανονισμό, διατάσσεται από δικαστήριο, από Πνευματικό Δικαστήριο, που απαιτείται από την Ιερά Παράδοση και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, ή απαιτείται έτσι ώστε η Αρχιεπισκοπή ή οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική οντότητα να μπορεί να διεξάγει μια επαρκή ή κατάλληλη διερεύνηση του θέματος».

Προνοεί επίσης την απαγόρευση αντιποίνων προς τον καταγγέλλοντα.

«Κανένα άτομο που με καλή πίστη έχει εκθέσει οποιαδήποτε παράβαση θα υποστεί εκφοβισμό, παρενόχληση, διακρίσεις ή αντίποινα, και σε σχέση με κάθε εργαζόμενο, οιοδήποτε αντίποινα που οδηγούν σε δυσμενείς συνέπειες για την απασχόλησή του. Κάθε άτομο που δικαιούται αυτής της προστασίας και πιστεύει ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο εκφοβισμού, παρενόχλησης, διακρίσεων ή αντιποίνων εξ αιτίας της καταγγελίας του, πρέπει να αμέσως να το αναφέρει ως παραβίαση αυτής της πολιτικής».

Πάντως, η Αρχιεπισκοπή διευκρινίζει ότι με αυτή την πολιτική δεν παραιτείται των δικαιωμάτων που της παρέχει το Σύνταγμα ως ιεραρχική Εκκλησία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη “Greek News”, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος είχε αφενός υποστηρίξει την ανάγκη ύπαρξης ενός κεντρικού σχεδιασμού για το θέμα των σχολείων κι αφετέρου για το θέμα των δασκάλων, χωρίς να δεσμευθεί σε χρονοδιάγραμμα, είπε πως το θέμα της αποφοίτησής τους από αμερικανικό ίδρυμα (πχ Ελληνικό Κολέγιο) είναι υπό μελέτη.

«Θα μπορούσαν τα 4 – για παράδειγμα – σχολεία να γίνονταν ένα πρότυπο. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς για την μετακίνησή τους και δεν είναι της γειτονιάς. Όμως υπήρξε η αντίδραση των τοπικών παραγόντων. Αυτό όμως – αφού το θέτετε έτσι – έχω την εντύπωση ότι μπορεί και πρέπει να γίνει. Ένας σχεδιασμός ο οποίος μπορεί να είναι πειστικός ακόμη και για τους πλέον δύσκολους, οι οποίοι δεν μπορούν να σκεφτούν πέραν από την ενορία τους».

Ωστόσο για μια ακόμη φορά, η έκθεση προς το συνέδριο του διευθυντή του Γραφείου Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, Δρα Ιωάννη Ευθυμιόπουλου, περιορίζεται σε γενικότητες και ευχολόγια, χωρίς καμιά συγκεκριμένη εισήγηση για το μέλλον.

Στην έκθεση υπάρχουν αναφορές στα βιβλία ελληνικών, στα οπτικοακουστικά προγράμματα, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις διάφορες πολιτείες και στην Κύπρο και στις επισκέψεις σε διάφορα σχολεία ανά την Αμερική.

Στο τμήμα «Προοπτικές – Σχεδιασμός», ο Δρ. Ευθυμιόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Αν θέλουμε να μεγαλώσουν οι ενορίες μας και οι εκκλησίες μας, πρέπει να μεγαλώσουν και τα σχολεία μας. Παρατηρείται, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια μια τάση συρρίκνωσής τους και μάλιστα σε κοινότητες που θεωρούνται εύρωστες. Είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να μας προβληματίζει και να αναζητήσουμε όλοι οι φορείς τρόπους αντιμετώπισής της. Είναι ανάγκη να αναθεωρήσουμε τους ήδη υπάρχοντες κανόνες για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η λειτουργία τους και οι συνθήκες εργασίας των δασκάλων μας. Οφείλουν όλοι οι φορείς να στηρίζουν το έργο τους και να μην βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες που γίνονται για την παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Αν θέλουμε να έχουμε καλά σχολεία, πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, καλό διδακτικό υλικό, κοινά προγράμματα διδασκαλίας και φυσικά έναν παιδαγωγικά καταρτισμένο και καλά αμειβόμενο δάσκαλο».

Να σημειωθεί ότι ενώ σημειώνεται η προσφορά της Κύπρου με την επιχορήγηση των σεμιναρίων, δεν γίνεται καμιά μνεία στους αποσπασμένους από την Ελλάδα δασκάλους (και σε πολλές περιπτώσεις και τα βιβλία ελληνικών), το κόστος των οποίων επωμίζεται το ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με την έκθεση της διευθύντριας του Γραφείου Παιδείας της Αμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, Μαρίας Μακεδών, στην περιφέρεια υπήρχαν τη σχολική χρονιά 2015-16 49 σχολεία, εκ των οποία τα 8 ημερήσια και τα 41 απογευματινά, με 5.131 μαθητές και 246 δασκάλους Ελληνικών.

Επιπρόσθετα τρεις κοινότητες (Φλάσινγκ, Κοίμηση Μπρούκλιν, Πόρτ Ουάσιγκτον) διατηρούν προσχολικά κέντρα με 133 μαθητές.

Ακόμη πέντε ημερήσια σχολεία (Αστόρια, Αγιος Κωνσταντίνος Μπρούκλιν, Τίμιος Σταυρός Μπρούκλιν, Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο Μπρονξ και Αγιος Σπυρίδωνας Μανχάταν) διατηρούν προγράμματα προνηπιαγωγείου (Universal Pre-K programs) που χρηματοδοτούνται από την Πολιτεία Νέας Υόρκης.

Στα πέντε προγράμματα UPK φοιτούν 253 μαθητές, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό μαθητών στους 5.517.

Στα ημερήσια σχολεία, υπάρχει μείωση μαθητών της τάξης του 8,5% την τελευταία δεκαετία. Σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια, από τους 2.006 μαθητές το 2013-14, ο αριθμός μειώθηκε στους 1.942 το 2014-15 και 1.821 το 2015-16.

Στα απογευματινά σχολεία, ο αριθμός μαθητών μειώθηκε κατά 5% την τελευταία δεκαετία, ενώ για την τελευταία διετία τα στοιχεία δείχνουν ότι από τους 3.292 το 2013-14 ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε στους 3.189 το 2014-15 και στους 3.175 το 2015-16.

Να σημειώσουμε τέλος ότι από τα οκτώ ημερήσια σχολεία, μόνο του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ και το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο του Μπρονξ σημείωσαν αύξηση του αριθμού των μαθητών τους, τη σχολική χρονιά 2015-16.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Συντριπτικό «όχι» των παροικιών της ρωσικής παράδοσης στην απόφαση της Κωνσταντινούπολης

Γιώργος Δ. Φερδής

ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Μονόδρομος η επιστροφή μας στην μητέρα Εκκλησία της Ρωσίας

Γιώργος Δ. Φερδής

237.000$ για τους πυρόπληκτους από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Σπύρος Παπαγεωργίου

ΦΑΝΑΡΙ: Ο κύβος ερρίφθη! Μέσω… Αγκύρας οι αλλαγές σε Ευρώπη και Αμερική

Ανδρέας Λουδάρος

Αμερικής: «Ως αναπόσταστο κομμάτι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντιμετωπίζουμε το δικό μας μερίδιο προκλήσεων»

Ι.Α. Αμερικής

Γέρων Αμερικής: «Η Αγάπη είναι απόλυτη προτεραιότητα στην Εκκλησία»

Ι.Α. Αμερικής