Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ συγκεκριμένα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁμωνύμου Δήμου (ὁδός Χλόης καὶ Ὀδυσσέως – Δήμου Μεταμόρφωσης), λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς

ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Κράτος (Φ.Ε.Κ. τ.Β./1427/20-5-2016), ἡ ὁποία χορηγεῖ Πτυχία καὶ Διπλώματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Σκοπὸς τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διατήρηση καί διάδοση τῆς ἑλληνορθόδοξης μουσικῆς μας παραδόσεως καί κατ’ ἐπέκταση ἡ στελέχωση τῶν ἱερῶν ἀναλογίων τῆς Μητροπόλεώς μας μὲ ἀποφοίτους τῆς ἐν λόγῳ Σχολῆς.

Ἐπίσης, λειτουργοῦν Παραρτήματα τῆς Σχολῆς στούς Ἱερούς Ναούς: α) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγ. Στεφάνου, β) Ἁγ. Μαρίνης Ἑκάλης, γ) Ἁγ. Τριάδος Ν. Κηφισιᾶς, δ) Ἁγ. Παντελεήμονος Πεύκης, ε) Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλους Πεύκης, στ) Ἁγ. Βαρβάρας Μεταμορφώσεως καί ζ) Ἁγ. Ἀθανασίου Μαρκοπούλου Ὠρωποῦ.

Στήν Σχολή λειτουργοῦν καί τά ἑξῆς τμήματα:

• Τμῆμα Παραδοσιακῆς Μουσικῆς (χορωδία) καί Παραδοσιακῶν Ὀργάνων, ἀναλόγως τοῦ ἐνδιαφέροντος πού θά ὑπάρξει.

• Τμῆμα πρακτικῆς ἀσκήσεως ἱερατικῶν ἐκφωνήσεων γιά Ἱερεῖς, Διακόνους καί ὑποψηφίους.

• Τμῆμα Φωνητικῆς – Ὀρθοφωνίας.

• Τμῆμα Θεωρίας Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς καί Σολφέζ.

Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἱδρύθηκε τό 2016, εἶναι δὲ ἀνεγνωρισμένη ὑπὸ τοῦ Κράτους (Φ.Ε.Κ. τ.Β./1427/20-5-2016) καὶ χορηγεῖ Πτυχία καὶ Διπλώματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἔχει ἕδρα τὸ Πνευματικό, Πολιτιστικὸ καὶ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁμωνύμου Δήμου. Τηλ. 210-2850060 & fax 210-2816706.

Τὰ μαθήματα παραδίδονται κάθε Τρίτη καὶ Κυριακὴ κατά τίς ἀπογευματινές ὧρες.

Διδάσκουν:
ὁ διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Πρωτοπρ. π. Χρῖστος Κυριακόπουλος,
ὁ Πρωτοπρ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης, Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς Σχολῆς,
ὁ κ. Παῦλος Χάρης, Πρωτοψάλτης τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ,
ὁ κ. Βενέδικτος Γαρουφαλῆς, Λαμπαδάριος τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ,
ὁ κ. Παναγιώτης Μητρόπουλος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου Παναγίας Νερατζιωτίσσης Ἀμαρουσίου,
καὶ οἱ κ.κ. Δημήτριος Μυλωνᾶς, Ἀνδρέας Βαλιανάτος, Ἐφραιμία Κλησιάρχη.

Παραρτήματα τῆς Σχολῆς λειτουργοῦν μέ ἐπιτυχία στούς κάτωθι Ἱερούς Ναούς:

1) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου & Ἁγίου Στεφάνου Δ.Κ. Ἅγ. Στεφάνου

Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου.

2) Ἁγίας Μαρίνης Ἑκάλης, Ὑπεύθυνος ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου τηλ. 210-8131201.

3) Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, Ὑπεύθυνος ὁ κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου τηλ. 210-8076521.

4) Ἁγίου Παντελεήμονος Πεύκης, Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Βελισάριος Γκεζερλῆς τηλ. 210-6123532.

5) Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Πεύκης, Ὑπεύθυνος ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Κων/νος Ζησιμόπουλος τηλ. 210-8027738.

6) Ἁγίας Βαρβάρας Μεταμορφώσεως, Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος Κολοβός τηλ. 2102814063.

7) Ἁγίου Ἀθανασίου Μαρκοπούλου Ὠρωποῦ, Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος τηλ. 22950-33501.

Βυζαντινοί Χοροί:

Βυζαντινὸς Χορὸς “ΑΔΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ”: Χοράρχης, Πρωτ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης.

Βυζαντινὸς Χορὸς Νεανίδων “Ἀθηναΐς ἡ Ὑμνογράφος”: Χοράρχης, Πρωτ. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος.

Βυζαντινὸς Χορὸς Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Κηφισιᾶς: Χοράρχης, ὁ πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Καλομοίρης.

Ἡ φοίτηση εἶναι δωρεάν καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται γιὰ πληροφορίες καὶ ἐγγραφές καθημερινῶς στὴν Γραμματεία τῆς Σχολῆς (ὑπεύθυνοι ἐπικοινωνίας: κ.κ. Γαρουφαλῆς, 6974023619, καί Τριανταφύλλου, 6987320399, σταθερό τηλ. Σχολῆς 2102850060).

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info