Κυριακή 26 Μαΐου 2024 | 12:18

Ν. Σμύρνης σε νέο ιερέα: “Μην καταντήσεις επαγγελματίας του επιτραχηλίου”

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἱερούργησε στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀλίμου, ὅπου καί χειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἱεροδιάκονο π. Γεώργιο Τσάμη.

Ὁ π. Γεώργιος εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας δύο παιδιῶν. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἔχει λάβει δίπλωμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν στήν ἴδια Σχολή μέ εἰδίκευση στήν ἱστορική θεολογία.

Ἀπό τό πρωί στόν Ἱερό Ναό εἶχε συρρεύσει πλῆθος πιστῶν — ἐνορίτες ἀλλά καί χριστιανοί ἀπό γειτονικές ἐνορίες —, καθώς καί πολλοί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας πού συνδέονται μαζί του.

Ὁ νέος Πρεσβύτερος πρόκειται νά ὑπηρετήσει στήν Ἐνορία τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀλίμου.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας προσφώνησε τόν νέο Πρεσβύτερο ὡς ἑξῆς :

«Ἀγαπητέ μου Διάκονε π. Γεώργιε,

Εὐλογημένη ἡ σημερινή ἡμέρα. Κυριακή, ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριο. Ἡμέρα κατά τήν ὁποία σέ ἑβδομαδιαία βάση ἑορτάζουμε τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἡμέρα κατά τήν ὁποία τελοῦμε τό μέγα μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, καί ἡμέρα κατά τήν ὁποία, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θά τελέσουμε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία σου.

Δοξάζουμε γι᾽ αὐτό τό ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι ἀληθινοῦ Θεοῦ μας. Καί Τόν παρακαλοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς, ἡ θεία χάρη Του «ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα» νά μᾶς ἐπισκιάσει. Ἐμένα τόν ταπεινό ἐπίσκοπό Του πού ἱερουργεῖ τό διπλό μυστήριο. Ἐσένα πού ἀπό τόν βαθμό τοῦ διακόνου θά ἀνέλθεις σήμερα στόν δεύτερο βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου. Ὅλους μας, κλῆρο καί λαό, πού συναγμένοι «ἐπί τό αὐτό» ἐκζητοῦμε τό ἔλεός Του.

Ἱερεύς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου! Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας. Ἱερουργός τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ποιμένας ἀθανάτων ψυχῶν. Διδάσκαλος τοῦ εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας. Ὅλα αὐτά συγκροτοῦν τό χάρισμα πού λαμβάνεις καί τήν ἀποστολή πού ἀναδέχεσαι. «Φόβῳ —μέ δέος— δέξαι τό χάρισμα». «Λάβε τήν παρακαταθήκην καί φύλαξον αὐτήν, ἕως τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Φυλάξου, Γεώργιε, ἀπό τήν φθοροποιό ἐξοικείωση. Μήν ἐπιτρέψεις στόν ἑαυτό σου νά καταντήσει ἐπαγγελματίας τοῦ ἐπιτραχηλίου. Μήν ἀφήσεις τήν παπαδική ρουτίνα νά ἀφανίσει τήν εὐλάβεια τῆς ψυχῆς σου καί τήν εὐγένεια τῆς συμπεριφορᾶς σου.

Αὐτά τά ὀλίγα ἀπό μένα. Καί τώρα δύο θεόσοφες προτροπές ἀπό τόν ἱερομάρτυρα καί διδάσκαλο τοῦ Γένους Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό.

Ἡ πρώτη ἀπευθύνεται σ᾽ ἐμᾶς τούς ἱερωμένους. «Ἅγιοι συνάδελφοί μου ἱερεῖς, διά τούς οἰκτιρμούς τοῦ Θεοῦ, ὅσον ἠμπορεῖτε νά ἔχετε τήν φροντίδα καί διά τήν ψυχήν σας, νά ἔχετε καί διά τούς ἀδελφούς μας τούς χριστιανούς, νά τούς διδάσκετε καί νά τούς νουθετῆτε πάντα, διατί ὁ Θεός σᾶς ἔχει ὡσάν πιστικούς εἰς τά πρόβατά του. Διά τοῦτο νά στέκεσθε πάντα ἄγρυπνοι νά τά φυλάγετε ἀπό τόν νοητόν λύκον, τόν πονηρόν Διάβολον, διατί ἔχει νά ζητήση τήν ψυχήν τους ἀπό ἐσᾶς. Καί νά στοχασθῆτε καλά τό βάρος πού ἔχετε, ὅτι ὅλοι ἐτοῦτοι, ὅσοι κατοικοῦν εἰς ἐτούτην τήν χώραν, ἄνδρες καί γυναῖκες, μικροί καί μεγάλοι, κρέμονται ἀπό τόν λαιμόν σας καί ἔχετε νά δώσετε ἀπολογίαν δι᾽ αὐτούς εἰς τό φοβερόν κριτήριον τοῦ Θεοῦ».

Ἡ δεύτερη προτροπή ἀπευθύνεται πρός τούς χριστιανούς. «Καί σεῖς, Χριστιανοί μου, ὅλοι κοινῶς πρέπει νά σέβεσθε καί νά τιμᾶτε τούς παπάδες καί νά μή τούς πικραίνετε …, διατί νά ἐξεύρετε ὅτι ἕνας ἱερεύς εἶναι μεγαλύτερος ἀπό ἕναν βασιλέα καί τό περισσότερον εἶναι ἀνώτερος καί ἀπό ἕναν ἄγγελον, ἐπειδή καί εἶναι μεσίτης Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί ἀξιώνεται καί ἐπιτελεῖ τά ἅγια Μυστήρια, μάλιστα τό μέγα καί φρικτόν μυστήριον τῆς θείας Λειτουργίας, ὅπου τό βλέπουν οἱ ἄγγελοι καί τρέμουν. Ὅθεν ὅσον ἠμπορεῖτε νά τούς σέβεσθε καί νά τούς εὐλαβῆσθε» (Ἰωάννου Β. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές, ἐκδ. ΤΗΝΟΣ, σσ. 171-172).

Ἀγαπητέ μου Γεώργιε,

Ἄς εἶναι εὐλογημένη ἡ ἀνύψωσή σου στόν βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου. Εὐλογημένη ἡ ἀπαρχή τῆς ἱερατικῆς διακονίας σου. Εὐλογημένη ἡ ἱερατική σου πορεία. Εὐλογημένο ἄς εἶναι καί τό τέλος της. Ἀμήν».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ