Αμερική

Ν. Ιερσέης Ευάγγελος: «Η νηστεία που συνοδεύει την Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια θυσία πνευματική»

«Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθής νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καί ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος.» (Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Καθαρᾶς Δευτέρας)

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Η δύναμη της προσευχής και της νηστείας

Καθαρά Δευτέρα στον ναό: Όταν η κατάνυξη συνδυάζεται με την παράδοση!

Σοφία Καρεκλά

Η αμαρτία ως κατάχρηση εξουσίας

Η αληθινή νηστεία

Ιωάννης Καραβιδόπουλος

Στις εκδηλώσεις της Εστίας Θεολόγων Χάλκης ο μητροπολίτης Βρυούλων

Γραφείο Ρεπορτάζ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Το μεγάλο «όπλο» στα χέρια των Χριστιανών είναι η προσευχή του ενός για τον άλλον»

Εκκλησία της Ελλάδος