Με στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με την ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας θρησκευτικής κληρονομιάς στην Ελλάδα ξεκινά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τουρισμό, με ειδίκευση και στον θρησκευτικό- πολιτιστικό τουρισμό.

Πρόκειται για Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» και θα έχει τρεις κατευθύνσεις: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός, Πολιτιστικός-Θρησκευτικός Τουρισμός.

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι να συνδυάσει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τουριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τις καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές και τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση την τοπική ανάπτυξη με αξιοποίηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

Το νέο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφορά σε επαγγελματίες συναφών κλάδων του τουρισμού οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να δραστηριοποιηθούν σε νέους τομείς καθώς και σε νέους θεολόγους που αναζητούν εναλλακτική επαγγελματική πορεία.

Όσον αφορά στη σημασία του θρησκευτικού τουρισμού στη χώρα μας, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ και ένας από τους διδάσκοντες στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών κ. Χρήστος Τσιρώνης επισημαίνει “οι διάφορες μορφές περιηγήσεων, επισκέψεων και τουρισμού που συνδέονται με τη θρησκευτική κληρονομιά και την Ορθόδοξη Παράδοση στην Ελλάδα αποτελούν έναν από τους πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης και διαμορφώνουν ένα ιδιαιτέρως δυναμικό πεδίο πρωτοβουλιών. Ο περιεκτικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης κληρονομιάς που αποτελείται από μνημεία και κειμήλια εκκλησιαστικής ζωής αλλά και μνημεία λόγου διαμορφώνει μια θρησκευτική παράδοση, έναν πολιτισμό, μια τοπική φυσιογνωμία με ιδιοπροσωπία αλλά και οικουμενικές διαστάσεις. Η Ελλάδα, λοιπόν, των θρησκευτικών περιηγήσεων αποτελεί έναν ιδιαιτέρως ελκυστικό προορισμό για πιστούς, για ακαδημαϊκούς επισκέπτες, για περιηγητές της ιστορίας και του πολιτισμού, για φιλότεχνους, φυσιολάτρες, ανθρώπους που αναζητούν την αυθεντική εμπειρία ενός τρόπου ζωής σε μια ζωντανή κοινότητα».

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Δ.Π.Μ.Σ θα βρείτε εδώ

Νέο Μεταπτυχιακό για τον Θρησκευτικό Τουρισμό από το ΑΠΘ

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: