Η Μητρόπολη Χίου ανταποκρίθηκε στο αίτημα τῆς «Κιβωτού του Αιγαίου» για παροχή ειδών ιματισμού στά παιδιά που φιλοξενούνται στίς εγκαταστάσεις στό Τουριστικό Χωριό στό Αίπος.

Προσέφερε 20 κιβώτια ειδών ιματισμού από τήν «Ιματιοθήκη τῆς Ἀγάπης» της Μητροπόλεως Χίου, προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν τά παιδιά.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: