Ἐξ ἀφορμῆς δημοσιευμάτων εἰς τόν Τύπον περί δῆθεν διακοπῆς τῶν συσσιτίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου μέ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος, ἐπιθυμεῖ νά ἐνημερώσει ὅτι στά πλαίσια τῆς κοινωνικῆς μερίμνης ἔναντι τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας ΟΥΔΕΠΟΤΕ διέκοψε τό φιλανθρωπικό της ἔργο διανέμοντας, συνεχῶς δέματα ἀγάπης.

Ἰδιαιτέρως, κατά τάς ἡμέρας τῆς πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ, κλιμάκια τῶν ‘Ενοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, τῇ εὐθύνῃ καί μερίμνῃ τῶν ὑπευθύνων ἱερέων, διανέμουν δέματα ἀγάπης περιέχοντα ἱκανή ποσότητα τροφίμων (κρέας, ζυμαρικά, ὄσπρια, λάδι, λαχανικά, προϊόντα ἀτομικοῦ καθαρισμοῦ κ.α.) εἰς τάς οἰκίας τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας, τηρῶντας ὅλους τούς προβλεπόμενους κανόνες προφύλαξης.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου καί ὅλες οἱ Ἐνορίες τοῦ Περιστερίου, τίς σημερινές δύσκολες οἰκονομικά ἡμέρες, ἐξ ἰδίων πόρων καί χωρίς τήν οἰκονομική ἤ ἄλλου εἴδους συνδρομή προμηθεύτηκαν τά ἀναγκαία τρόφιμα γιά νά στηρίξουν ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἔχοντας οἰκονομική ἀνάγκη καί στήριξη ἀδελφούς μας.

Ἡ Ἐκκλησία ὡς φιλόστοργος μητέρα ἐνδιαφέρεται καί πονάει πολύ περισσότερον διά τά τέκνα της τά ὁποῖα ὑποφέρουν καί ΟΥΔΕΠΟΤΕ θά ἄφηνε αὐτά εἰς τήν τύχην των, τάς κρισίμους ἡμέρας πού διανύει ἡ χώρα ἡμῶν.

Τό παρόν ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δέν ἔχει σκοπό τήν διαφήμισιν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως Περιστερίου ἀλλά ἐκδόθηκε πρός ἐνημέρωσιν καί ἀποφυγήν ψευδῶν ἐντυπώσεων κατά τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: