Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 | 15:50

Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Οι προσκυνητές ενισχύουν το έργο μας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ἡγούμενος συντονισμένης ὁμάδος προσκυνητῶν Ὀρθοδόξων ἐκ τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ, ἀλλά καί ἐκ μελῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν τῆς Αὐστροουγγαρίας, Γερμανίας καί Γαλλίας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον καί τήν προσκυνηματικήν ὁμάδα αὐτοῦ, ἔχουσαν ἤδη ἐπισκεφθῆ πλείονας τῶν Ἁγίων Τόπων καί τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόοφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τούς προσκυνητάς περί τοῦ συνεχιζομένου ἁγιαστικοῦ καί λυτρωτικοῦ ἔργου διά τόν ἄνθρωπον ὑπό τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργον τοῦτο συνέβη ἐν χρόνῳ καί τόπῳ, εἰς τούς τόπους τούτους, τούς ὁποίους ἐπισκέπτονται σήμερον οἱ προσκυνηταί καί ἔχουν τήν πνευματικήν θεωρίαν τοῦ συντελεσθέντος ἔργου τῆς σωτηρίας αὐτῶν.

Τό ἔργον τοῦτο τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον μαρτυρεῖ εἰς τούς ἁγίους τόπους ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων, τό Πατριαρχεῖον μετά τῆς Ἀδελφότητος αὐτοῦ. Τοῦτο συμβαίνει διά στερήσεων, θυσιῶν οὐχί μόνον ὑλικῶν ἀλλά καί θυσιῶν αἵματος καί ζῳῶν. «Τό ἔργον τοῦτο», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἐνισχύει ἡ παρουσία τῶν προσκυνητῶν, ὡς ὑμῶν ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις μετά τοῦ νέου Μητροπολίτου ὑμῶν, τόν ὁποῖον συγχαίρομεν διά τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτοῦ ποιμαντικόν ἔργον τό ὁποῖον καί Ἡμεῖς εἴδομεν, ὅτε ἐπεσκέφθημεν ὡς προσκεκλημένοι τήν χώραν τῆς Οὐγγαρίας πρό διετίας.

ORTHODOXIA.INFO Ο Μητροπολίτης Αυστρίας στα Ιεροσόλυμα

Εἰς τήν παροῦσαν συνάντησιν ταύτην παρέστη καί ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας εἰς Κροατίαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρσένιος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τούς λόγους Αὐτοῦ, «ἰδίως», ὡς εἶπεν, «διά τόν λόγον ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς ἑνώνει. Τοῦτο συμβαίνει καί εἰς τήν προσκυνηματικήν μας ὁμάδα, τήν ἀποτελουμένην ἐκ προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν καί λαμβάνει χώραν μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί ἰδιαιτέρως τήν εὐλογίαν Σας».

Τούς λόγους τοῦ Μακαριωτάτου ὑπεσχέθη ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος νά μεταφέρῃ εἰς τά Γερμανόφωνα μέλη τῆς προσκυνηματικῆς τοῦ ὁμάδος.

Ἐπί τῇ συναντήσει ταύτῃ ἔλαβε τέλος χώραν ἡ ἀνταλλαγή τῶν δώρων τῆς κατά Χριστόν ἀγάπης καί ἡ διανομή Ἱεροσολυμιτικῶν εὐλογιῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τούς προσκυνητάς.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ