Μιά πρωτοφανής θάλασσα εὐσεβείας πλημμύρησε τον Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου και ὅλη την Πάτρα κατά την διάρκεια τῆς παραμονῆς τῆς Τιμίας Ζώνης στον Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου.
Το προσκύνημα καθ’ ὅλη την διάρκεια τῆς ἡμέρας και τῆς νύκτας ἦτο μαρτυρία πίστεως στον Θεο και ἀφοσίωσης στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀλλα και ὁμολογία ὅτι ἡ Ἑλλάδα ζεῖ και κινεῖται στους ρυθμους τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Αὐτο το προσκύνημα που ξεπέρασε τις 150.000 ἀνθρώπους, ἦταν και εἶναι μιά ἀπάντηση σε ὅσους θέλουν μιά Ἑλλάδα ἀποκομμένη ἀπο τις πνευματικές της ρίζες και ἀπο την πνευματικη της ταυτότητα και παρακαταθήκη. Ὅσο και ἂν ἀγωνίζωνται οἱ ἐπίδοξοι κρημνιστές τῆς πατρώας εὐσεβείας ματαιοπονοῦν ἀφοῦ, ἡ πίστη στον Θεό, ἡ τιμή προς την Παναγία και τους Ἁγίους εἶναι βαθειά ριζωμένη στην καρδια τῶν Ἑλλήνων, εἶναι το πνευματικό DNA που κληρονομεῖται ἀπο γενηά σε γενηά.

Μπροστά στὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας εἴδαμε ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, εἴδαμε δάκρυα να τρέχουν ἀπό τὰ μάτια, γόνατα να λυγίζουν και χέρια να ἀγκαλιάζουν τον χαριτόβρυτο θησαυρό.
Εἴδαμε τους νέους, να προσκυνοῦν ὅλη τη νύχτα, καταθέτοντας με την παρουσία και τον δικό τους τρόπο, μαρτυρία πίστεως στό Θεό, ἐμπιστοσύνης στήν Ἐκκλησία και ἐλπίδος για τη ζωή.

Ὅλα τα παραπάνω τα ἐξέφρασε μεταξύ τῶν ἄλλων, στην ἀποχαιρετιστήρια ὁμιλία του ἐπι τῇ ἀναχωρήσει τῆς Ἁγίας Ζώνης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ὁ ὁποῖος ἐδόξασε τον Θεό για την μεγάλη εὐλογία και δωρεά να ἔλθῃ ἡ Ἁγία Ζώνη στην Πάτρα και εὐχαρίστησε τον Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντα Ἐφραίμ, ἀφ’ ἑνός μεν για την εὐλογία που ἔδωσε να ἔλθῃ ἡ Ἁγία Ζώνη, ἀφ’ ἑτέρου δε ὅτι την μετέφερε ὁ ἴδιος στην Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν.

Αἰσθήματα βαθειᾶς συγκίνησης και πνευματικῆς εὐφροσύνης ἐξέφρασε και ὁ Γέροντας Ἐφραίμ στην ὁμιλία τοῦ κατά την ἀποχώρηση τῆς Ἁγίας Ζώνης ἀπό την Πάτρα, ὁ ὁποῖος ἰδιαίτερα ἐπεσήμανε την παλλαϊκή συμμετοχή τῶν Πατρέων στο προσκύνημα, ἀλλά και την πολλή μεγάλη συμμετοχή προσκυνητῶν ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἰδιαιτέρως δε τῶν νέων ἀνθρώπων.

Συγκεκριμένα, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τον Ἱερό Κλῆρο και τον Λαό ἐπεσήμανε ὅτι με το προσκύνημα αὐτό φανερώθηκε ἡ κεκρυμμένη εὐσέβεια.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info