Το πτυχίο της Ιατρικής παρέλαβε ο νέος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων κατά την χθεσινή τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.\

Σύμφωνα με το e-mesara.gr, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέδωσε στην επιστημονική κοινότητα 100 νέους ιατρούς, και μεταξύ των ορκισθέντων νέων ιατρών χθες, ήταν και ο Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας Μύρωνας.

Ο κοσμήτορας όπως δήλωσε είχε αντιληφθεί την ιεροσύνη του φοιτητή του Μύρωνα Κτιστάκη,
σήμερα Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, μόλις το έκτο εξάμηνο. Τόση ήταν η ταπεινότητα, μετριοφροσύνη και σύνεση του ανδρός.

Ο Επίσκοπος Νέας Ζηλανδίας ήταν και ο ομιλητής της εκδηλώσεως με θέμα: »Άνθρωπος – υγεία -ιατρός»!

Πάντως για την ιστορία το πτυχίο αυτό είναι το πρώτο πτυχίο που αποκτά ως Επίσκοπος και τρίτο που αποκτά γενικά, καθώς αποφοίτησε από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1993 και από τη Θεολογική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου το 2001.

Ετικέτες: