Με την ευλογία και μέριμνα του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη, ξεκίνησαν τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στη έδρα του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη Δαμασκό.

Αξιοσημείωτο ότι οι συμμετέχοντες στα μαθήματα αυτά είναι περίπου 40 μαθητές, εξ αυτών είναι κάποια μέλη από την Ελληνική Κοινότητα στη Δαμασκό.