Κυκλοφόρησε ο πρώτος προσκυνηματικός χάρτης της Εκκλησίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά), στην οποία εμπεριέχονται οι κυριότερες από τις Μονές, τα προσκυνήματα και λοιπά θρησκευτικά μνημεία της χώρας
και αποτελεί ουσιαστικά συμπλήρωμα του ήδη σε κυκλοφορία τρίγλωσσου εντύπου «2000 ΧΡΟΝΙΑ – ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ».

Το νέο αυτό έντυπο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Επίσης στην προσπάθεια να καταρτιστεί ένας κατάλογος με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή των μοναστηριακά προϊόντα που παράγονται σε μονές της Ελλάδος, το Συνοδικό της Γραφείο επί των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων έστειλε εγκύκλιο σημείωμα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος να ενημέρωσουν για τα προϊόντα τα οποία παράγουν.

Ετικέτες: