Με μεγάλη προσέλευση πιστών έγινε ο πανηγυρικός Εσπερινός στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλλιθέα. Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων πλαισιωμένος από τους ιερείς του Ναού και άλλους προσκυνητές ιερείς. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος πήρε αφορμή από τις προτυπώσεις της Παναγίας των αναγνωσμάτων και συνέχισε με την φράση του Ιωάννη Δαμασκηνού:

“Ο πληρών τον ουρανόν και την γήν, ού ο ουρανός θρόνος η δε γη υποπόδιον,ευρύχωρον ενδιαίτημα την γαστέρα της οικείας δούλης εποιήσατο “.

Έτσι η Παναγία γίνεται η ” κλίμαξ “, η σκάλα από την οποία κατεβαίνει ο Θεός στην γη και ανεβαίνει ο άνθρωπος στον Θεό. Γίνεται η γέφυρα,που ενώνει τον ουρανό με την γη,τον άνθρωπο με τον Θεό.

Είναι η Παναγία η “θεόμιλος και θεοχώρητος και η κοσμοσέβαστος Θεού κιβωτός “(Ιωάννης Δαμασκηνός)
” Θεόμιλος” : που επικοινωνεί με τον Θεόν.

” Θεοχώρητος” : που εχώρεσε τον αχώρητον Θεόν.

” κοσμοσέβαστος” : που προκαλεί τον σεβασμό του κόσμου ολοκλήρου.

Η Κιβωτός του Νώε ήταν προτύπωση της Παναγίας. Όσοι μπήκαν στην Κιβωτό, σώθηκαν από τον κατακλυσμό. Όμως η Παναγία είναι η ” ολκάς των θελόντων σωθήναι”.

Είναι Αυτή που σώζει τον κόσμο από τον “κατακλυσμό” της αμαρτίας. Αλλά όπως η Κιβωτός του Νώε είναι προτύπωση της Παναγίας και η Παναγία είναι προτύπωση της Εκκλησίας. Όσοι εισέρχονται στην Εκκλησια, σώζονται. Τι σημαίνει σώζονται ;

Γίνονται σώοι,ολόκληροι. Τα θρύψαλα της ζωής και της υπάρξεώς τους ο Σωτήρας τα περιμαζεύει και τα ξανασυνδέει και τα επαναφέρει στο ” αρχαίον κάλλος “.

Και έτσι όπως η Παναγία τίκτει – γεννά – τον Θεό στον κόσμο, έτσι και η Εκκλησία
τίκτει – φέρνει – τον κόσμο στον Θεό.

Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από την λέξη των “θελόντων” να σωθούν, που αναφέρεται στον Ακάθιστο Ύμνο.

Πρέπει ο άνθρωπος να “θέλει”. Όλα εξαρτώνται από την ελευθερία μας. Ο Θεός δεν αναγκάζει κανένα.

Γι’ αυτό υπάρχει τόση αποστασία στην εποχή μας.

Ερωτάται εμείς ανήκουμε στους ” θέλοντας ” να σωθούν ; Οπωσδήποτε η απάντηση είναι : Ναί! Ας το επιβεβαιώνουμε με την ζωή μας .

Tagged: