Το ποσό των 40.000 ευρώ διέθεσε το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» σε φοιτητές εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού.

Το ποσό αυτό αφορά υποτροφίες σε φοιτητές που προσέφεραν με οποιονδήποτε τρόπο εθελοντική εργασία σε Νοσοκομεία, σε φοιτητές που αντιμετώπισαν πρόβλημα επιστροφής στην Ελλάδα από το εξωτερικό, σε φοιτητές που παρέμειναν αποκλεισμένοι σε διάφορες χώρες ή και στην Ελλάδα καθώς και σε υποτροφίες απόρων φοιτητών.

Από το έτος 2010, πρώτο έτος λειτουργίας του Ταμείου, έχουν χορηγηθεί συνολικά σε φοιτητές και φοιτήτριες 800.000 Ευρώ.

Ετικέτες: