Την νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, έδωσαν σήμερα οι νέοι Επίσκοποι, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος και ο βοηθός Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος.

Την διαβεβαίωση έδωσαν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών παρουσία πολλών κληρικών και εργαζομένων.

Με τον καταστατικό Χάρτη της Ιεράς Συνόδου της 9ης Ιουλίου 1852 καθιερώθηκε οι κληρικοί να δίνουν διαβεβαίωση, οι μεν αρχιερείς στην Αρχιερωσύνη τους οι δε άλλοι κληρικοί στην Ιερωσύνη τους.

Κατά την Διαβεβαίωση ενώπιον ο Αρχιερεύς θέτει το δεξί του χέρι στο στήθος και δίνει την υπόσχεση ότι θα τηρεί τους «Ιερούς Κανόνες» και τους νόμους του κράτους.

Η διαβεβαίωση, έχει ως εξής: «Διαβεβαιούμαι επί τη Αρχιεροσύνη μου ότι θα εκπληρώ τη θεία χάριτι τα Αρχιερατικά μου καθήκοντα μετά πάσης σπουδής και δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς Κανόνας και τας ιεράς Παραδόσεις, διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χρήστος Μπόνης

Ετικέτες: