Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 | 11:35

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στη μητρόπολη Κυρηνείας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ORTHODOXTV.GR

Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παρελθοῦσαν Παρασκευὴν 29ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητος Μάμμαρι καὶ ἀκολούθως ἀπηύθυνε χαιρετισμὸν εἰς ἐπετειακὴν ἐκδήλωσιν μνήμης ἐπί τῇ ἁλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεως, λαβοῦσα χώραν εἰς τὸ προαύλιον τοῦ ὡς ἄνω Ναοῦ.

Τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου 30ῆς Μαΐου, ἐτέλεσεν τὴν θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ ἱερὸν Θρονικόν παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁμιάντου Λεμεσοῦ καὶ πρὸ τοῦ τέλους τῆς λειτουργίας ἀνέγνω τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν κεκοιμημένων πατέρων καὶ προγόνων ἡμῶν. Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν κατά ταὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν ἱερόν ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Λεμεσοῦ, ἔνθα ἐγένετο σύναξις τῶν ἐκτοπισμένων κατοίκων τῆς κοινότητος Βασίλειας-Βαβυλᾶ. Ἀκολούθως ἐχαιρέτησεν τὴν συνεστίασιν καὶ ηὐλόγησεν τὴν παρατεθεῖσαν τράπεζαν.

Τὴν Κυριακὴν τῆς Πεντηκοστῆς 31ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Πανιερώτατος προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνούς καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας ὁμοῦ μετὰ τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ πρεσβυτέρων.

Τὴν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 1ην Ἰουνίου, ὁ Πανιερώτατος ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

Τὴν ἑσπέραν μετέβη εἰς τὸν ὑπαίθριον χῶρον τοῦ θεάτρου «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» εἰς Ἅγιον Τύχωνα Λεμεσοῦ, ἐτέλεσεν ἁγιασμόν καὶ ἐχαιρέτησεν τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Κυρηνείας, ἐκφράσας τὴν εὐχὴν συντόμως «οἱ ἑορτασμοὶ οὖτοι λάβουν χώρα ἄνευ περιορισμῶν εἰς τὴν γενεθλίαν γῆν τῆς φιλτάτης Κυρηνείας».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ